‘Huizen van Hoop’ in Esse Zoom Laag beschikbaar na de zomer

Nieuwerkerk – Het college van Zuidplas heeft dit voorjaar ingestemd met de komst van 13 tot 15 plekken voor ‘beschut wonen’ in de nieuwbouwwijk Esse Zoom laag in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het initiatief voor deze plekken is genomen door Stichting De Hoop ggz en Woonpartners Midden-Holland. Het besluit past in de ambities en plannen van het College om de zorg af te schalen in het belang van de bewoners en tegen lagere kosten. Dit plan is erop gebaseerd dat veel mensen met een indicatie voor ´beschermd wonen´ volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in staat zijn om meer laagdrempelige zorg te ontvangen, op een inclusieve manier in de reguliere woonwijken.

In de regio Midden-Holland zijn daarom alternatieve vormen van ondersteuning ontwikkeld, namelijk ´Gewoon Thuis´ en ´Beschut Wonen´. Bij Gewoon Thuis krijgen bewoners intensieve hulp op afroep.. Bij Beschut Wonen huren cliënten zelf hun kamer of woning, maar krijgen wel hulp en structuur aangeboden in een geclusterde woonomgeving.

Hoe gaat de locatie in Esse Zoom Laag eruit zien?
De Huizen van GGZ Hoop bestaan uit tien woningen. De twee woningen aan de beide uiteinden worden bewoond door ´kernbewoners´. Dit zijn vrijwilligers die activiteiten ondernemen met de bewoners en in nauw contact staan met de buurt. In de middelste woning is de begane grond beschikbaar als gemeenschappelijke ruimte.

Sturing vanuit de Midden-Holland gemeenten op een huurprijs onder de kwaliteitskortingsgrens heeft derving uit huurinkomsten tot gevolg voor de initiatiefnemers. Ter compensatie hiervan is een eenmalige bijdrage aan de gemeente gevraagd van € 112.000,- in 2020 (een derde van de totale inkomstenderving over 15 jaar). Het college heeft besloten deze aanvraag toe te kennen.

Naar verwachting start de bewoning van de Huizen van Hoop aan het einde van de zomer, intussen richt De Hoop ggz de woningen in, legt contacten in de wijk en bouwt een band op met de handhaving en de wijkagent. Gemeente Zuidplas en de overige gemeenten in Midden-Holland zullen cliënten voordragen, die baat hebben bij een plek in de Huizen van Hoop Esse Zoom.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl