Aanrijdtijden van de politie in Zuidplas verbeteren niet

Zuidplas – Sinds de politiepost in Nieuwerkerk aan den IJssel een aantal jaar geleden is opgeheven en samengevoegd met Waddinxveen zijn de aanrijdtijden van de politie in de raadsvergaderingen van Zuidplas (met een bepaalde regelmaat) een terugkerend onderwerp op de agenda. Zo ook weer op 24 juni, deze keer op het verzoek van CDA Zuidplas.  

En dan gaat het vooral om de zogenaamde PRIO 1 meldingen, die aangeven dat het om incidenten met een levensbedreigend of ernstig ontwrichtend karakter gaat. (Voorbeelden: schietpartij, ernstig ongeval, of gewapende overval). De aanrijdtijd voor deze meldingen is maximaal 10 minuten en in de buitengebieden moet de politie binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Deze tijden zijn inclusief de twee minuten om de melding aan te nemen door het Operationeel Centrum (OC).

Gebleken is dat deze normen in ca 15 tot 20 % door de politie niet worden gehaald, met twee uitschieters in 2019 van ca 25% in de maanden mei en september.

In januari en maart van 2020 zijn ook de aanrijdtijden in ca 25% van de PRIO-1 meldingen niet gehaald, wat aangeeft dat er geen verbeteringen zijn gerealiseerd, zoals samenwerking met andere politieposten in de regio. Ter vergelijking: van hetzelfde politieteam ligt het gemiddelde percentage dat de aanrijtijden wel gehaald werden in de maanden januari t/m mei 2020 in Waddinxveen op 86,7 %, in Zuidplas was dat 73,7 %. Bron data.politie.nl

Welke reactie van het College kunnen we in de raadsvergadering van 24 juni verwachten? De mogelijkheden van het College van Zuidplas om invloed uit te oefenen op de aanrijdtijden zijn beperkt, de burgemeester kan periodiek verzoeken aan het politieteam van Waddinxveen-Zuidplas om concrete maatregelen te nemen en bij de Politie Eenheid Den Haag aandacht vragen voor het niet halen van de aanrijdtijdennorm.

Het College ziet de drukte op de operationeel inzetbare capaciteit van het politieteam Waddinxveen-Zuidplas in combinatie met de uitgestrektheid van de gemeente Zuidplas als de voornaamste oorzaken van het niet behalen van de aanrijdtijden,

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl