Hoeveel Amerikaanse rivierkreeften zitten er in onze wateren?

Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) laat op ongeveer 100 locaties onderzoek doen naar Amerikaanse rivierkreeften. Via het onderzoek wil het HHSK meer zicht krijgen op de leefplekken, de aantallen en de soorten rivierkreeften. Amerikaanse rivierkreeften kunnen een negatieve invloed op het watersysteem hebben.

Om de data te verzamelen, plaatst een onderzoeksbureau op elke onderzoekslocatie ruim tien kreeftenkorven met lokaas in het water. De korven worden de volgende dag geleegd. Per korf wordt het aantal, de soort en de grootte van de aangetroffen kreeften geregistreerd.

Zo komt het HHSK meer te weten over waar welke kreeften voorkomen en hoe groot de populatie Amerikaanse rivierkreeften is in het beheergebied van Schieland en de Krimpenerwaard. HHSK gebruikt de informatie uit het onderzoek om risico’s beter te kunnen schatten en om maatregelen daarvoor af te stemmen met de verantwoordelijke instanties. Het onderzoek zal de komende jaren herhaald worden.

De Amerikaanse rivierkreeft komt van nature niet in Nederland voor. Zeker wanneer in een gebied veel van deze rivierkreeften leven, kunnen ze zorgen voor overlast. Amerikaanse rivierkreeften woelen de waterbodem om en graven holen, waardoor waterplanten losraken en oevers verzwakken en afkalven. Door afkalving wordt de sloot troebel en ontstaat er meer bagger. De kreeften eten veel planten en dieren die hier van nature voorkomen en ze planten zich snel voort. Al deze aspecten samen kunnen de ecologische balans verstoren en de biodiversiteit doen afnemen.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl