Samenwerking voor eerste waterstoffabriek in het Groene Hart

Het Groene Hart: Het project Groene Hart Waterstof (GH2) is een initiatief van de bedrijven Nettenergy en de Vermeulen Groep en de voorbereidingen zijn gemaakt om een proefneming te doen om organisch restmateriaal – bermgras en snoeihout – om te gaan zetten naar waterstof.

Bij uitvoering van de onderhoudscontracten van de Vermeulen Groep wordt het nodige organische restafval zoals bermgras en snoeihout verzameld. Dit afval kan ook op een andere manier dan compostering of verbranden gebruikt worden, bv voor het produceren van waterstof.

De intentie van de bedrijven is om na een succesvolle proefneming op te schalen naar een fabriek die 500 kg/dag aan waterstof produceert – genoeg om 300 huizen van energie te voorzien of 100 waterstof auto’s elke dag te laten tanken.

De geproduceerde waterstof wordt in eerste instantie gebruikt door Vermeulen zelf, dat daarmee de eigen bedrijfsvoering wil verduurzamen, maar daarna  is de waterstoffabriek de stip op de horizon en dit initiatief past in de ‘Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons’’ van het Ministerie van Economische Zaken. Al eerder beschreef het Ministerie o.a. de noodzaak en potentie tot het vergroten van de productie van groen gas en een overzicht van belangrijkste beleidsvoornemens om de groengasambities uit het Klimaatakkoord te faciliteren.

Met dit project van afvalreststromen omzetten in energie dragen de initiatiefnemers mee aan de energietransitie.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl