Gezichten van Zuidplas: Rob en Fiet Stolk

Fiet en Rob Stolk (Foto: Jessica Vlastuin)

Zuidplas – Ze zijn ras-Nieuwerkerkers met passie voor hun omgeving en liefde voor hun roots. Ik heb vandaag afgesproken met Rob en Fiet Stolk, twee veelzijdige duizendpoten met een schat aan kennis over de omgeving waarin we ons bevinden. We treffen elkaar bij Leefgoed de Olifant, gelegen aan de Groenendijk en omgeven door Park Hitland en de Hollandsche IJssel.

Leefgoed de Olifant is een aantrekkelijke stop voor fietsers, mensen die een feestje te vieren hebben en liefhebbers van natuur, cultuur en erfgoed. Rob is op allerlei manieren actief bij het Leefgoed; betaald en vrijwillig, als kunstenaar en schrijver en als dromer en doener. In het dagelijks leven is Rob werkzaam onder de naam ‘Rob Stolk Concepts’ als marketingadviseur, auteur en vormgever.

Fiet is Robs sparringpartner, soms zijn geheugen en bovenal zijn maatje, merk ik al gauw in het gesprek. Rob en Fiet zijn de eerste ‘gezichten’ in een reeks portretten over inwoners van Zuidplas.

Leefgoed de Olifant
Dat ze dol zijn op deze plek blijkt uit de manier waarop ze erover praten, hoeveel ze ervan weten en hoe ze personeel en gasten allemaal lijken te kennen. Rob en Fiet leiden me rond over het terrein en tonen de schatten van het Leefgoed: een moestuin met bonte bloemen, een perenboom die nog vol hangt met rijpe peertjes, vergaderruimtes en een beeldentuin met heel veel variatie in vorm, materiaal, kleur en thema. De beelden staan gedurende een jaar op het Leefgoed, in de periode van maart tot ongeveer oktober en dan gaat hun vriend Bart Belonje  op zoek naar nieuwe inspiratie, kunstenaars en beelden. Aan de rand van het Leefgoed ligt ook de villa van de eigenaressen van Leefgoed de Olifant: een oude, in ere herstelde veldsteenoven met een rijke historie. Rob heeft er een studie van gemaakt de hele geschiedenis te achterhalen en heeft deze ook vastgelegd in zijn boek ‘Olifant + de dames Bloot’. Rob en Fiet vinden dat de steenfabrieken, die 350 jaar lang bepalend waren voor de lokale economie iconen zijn voor de regio. Ze zouden dan ook aantrekkelijker en zichtbaarder gemaakt moeten worden voor recreanten, toeristen en geïnteresseerden. Zo kwam Rob in 2016 met een plan om een ecomuseum Hollandsche IJssel Meetingpoint (HIJM) te maken van de vier steenovens op Klein-Hitland, waarin de verhalen rond de ontstaansgeschiedenis gecombineerd moesten gaan worden met natuur, theater, ateliers en bedrijvigheid van ondermeer horeca.

Artikel gaat verder na de foto

De droom van een ecomuseum
Door het HIJM raakte hij In 2016 betrokken bij de inventarisatie van een Kansenkaart die de schoongemaakte IJssel kon bieden voor de versterking van de vrijetijdseconomie. In 2018 werd Rob projectleider van de Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders (sHIJAA). Hij moest zorgen voor de promotie van de regio, waarbij erfgoed een belangrijke rol moest innemen. Rob: ‘Ik wilde vooral inzichtelijk maken wat hier allemaal gebeurt en dat versterken door de bestaande activiteiten te bundelen’. Het bestuur van sHIJAA wilde hier niet in investeren; voor Rob reden om die functie neer te leggen. Ook vandaag, in de zon, met uitzicht op weilanden, koeien en voormalige steenplaatsen praat hij nog bevlogen over alle kansen die er liggen rond de oevers van de Hollandsche IJssel. Zijn plannen voor HIJM op Klein-Hitland hebben het niet gered. Nu onderhoudt Rob nog de website hijm.info met actuele informatie en achtergrondverhalen over cultuur, erfgoed en natuur uit de regio.

Artikel gaat verder na de foto

Uitgevers
Als je Rob vraagt waar zijn hart ligt, is dat bij de huis-aan-huiskrantuitgeverij ‘Blad’ die hij, met Fiet, 24 jaar lang runde in Nieuwerkerk. Fiet: ‘We werkten 90 uur per week. We deden er alles aan de inwoners van de dorpen waar we wekelijks met kranten verschenen te informeren. Dat varieerde van de uitslagen van de duivenvereniging tot politieke achtergrondverhalen. Mensen willen dolgraag teruglezen wat ze gedaan of gepresteerd hebben en wat er om de hoek gebeurt.’ Door hun werk voor Blad hadden ze vooral in Nieuwerkerk veel contacten, vervulden ze functies in besturen en namen ze buurtinitiatieven. Rob is bezorgd over het langzaam verdwijnen van de huis-aan-huisbladen, want op internet kan men alles plaatsen en vinden, maar mensen krijgen niet meer mee wat er in de buurt aan de hand is. Gevolg? De belangstelling loopt terug, verenigingen lopen leeg en interesse in het  bestuur van je dorp of stad neemt af.

Misschien is dat de boodschap van Rob en Fiet in dit portret: ook voor de steenovens en -plaatsen geldt dat je erbij gesleurd moet worden en dat je moet zien dat de geschiedenis zich onder je neus bevindt en afspeelt. Rob: ‘Daarvoor hoef je niet naar verre bestemmingen. We moeten, zeker voor jonge mensen, het verleden dichtbij brengen, zodat het gaat leven. Zo creëren we betrokkenheid bij ons erfgoed en kunnen we laten zien hoe mooi deze regio is.’

Door Jessica Vlastuin

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl