Een week vol waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers in Zuidplas

Zuidplas – De medewerkers van Steunpunt Mantelzorg en het Vrijwilligers Informatie Punt van Welzijn Zuidplas hebben dit jaar de handen ineengeslagen en met elkaar een waarderingsweek voor mantelzorgers en vrijwilligers in Zuidplas georganiseerd. 

Deze start op maandag 9 november en duurt tot en met zaterdag 14 november.  
Gedurende deze week vinden in alle dorpen diverse activiteiten plaats, waaraan mantelzorgers en vrijwilligers gratis kunnen deelnemen. Het is een gevarieerd programma geworden en we hopen dat er voor ieder iets van zijn/haar gading bij zit. 

Bent u mantelzorger of vrijwilliger? Dan nodigen we u/jou van harte uit om één van de activiteiten bij te wonen. 

De spelregels 

 • Aanmelden is verplicht en kan vanaf woensdag 16 september tot en met woensdag 30 september via  www.ikgeefmijop.nl. 

 • Telefonisch aanmelden is alleen bedoeld voor mensen die niet over een mailadres beschikken en kan via het telefoonnummer 06-14763409. 

 • Iedereen die mantelzorger is of vrijwilligerswerk doet in Zuidplas mag zich aanmelden voor één activiteit naar keuze. 

 • Per aanmeldformulier kan één naam worden ingevuld. 

 • Eventuele dieetwensen kunnen in het vakje ‘opmerkingen’ worden ingevuld. 

 • Wilt u meerdere mensen aanmelden voor een activiteit, dan dient voor ieder afzonderlijk een aanmeldformulier te worden ingevuld. 

 • Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.  

 • De activiteiten zijn niet woonplaats gebonden. U hoef zich niet per se in te schrijven voor een activiteit in de eigen woonplaats.   

 • Zodra de inschrijftermijn gesloten is, laten we zo snel mogelijk weten of de activiteit doorgaat. 

 • Als een activiteit niet door kan gaan, kunt u indien mogelijk en wenselijk bij een andere activiteit worden ingedeeld. 

 • Zit een activiteit vol, dan wordt u automatisch op de reservelijst geplaatst. Bij voldoende aanmeldingen zal de activiteit nogmaals op een andere datum worden aangeboden. 

 • Voor alle activiteiten zijn de algemene voorwaarden voor waarderingsactiviteiten van kracht.  

N.B. De activiteiten vinden plaats binnen de kaders van de huidige richtlijnen van het RIVM. Mochten die wijzigen dan kan dat van invloed zijn op de activiteit. 

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl