Van Loonlocatie herontwikkeld naar woningbouw in Gouda

Gouda – Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV is van plan de van Loonlocatie aan de Ridder van Catsweg te herontwikkelen. De nieuwbouw komt op de plek waar nu nog het oude garagepand, de showroom en het Shell-tankstation staan. Om dit mogelijk te maken ondertekenden de gemeente en Vastbouw hiervoor vandaag een anterieure overeenkomst. Daarin staan afspraken over de ontwikkeling.

Het plan van Vastbouw bestaat uit drie woongebouwen met in totaal 196 appartementen voor iedere portemonnee; sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen. Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderende wensen op het gebied van wonen en de directe leefomgeving zoals voor groen en duurzaamheid. De woningen worden gasloos uitgevoerd en de daken worden voorzien van zonnepanelen.

Het omliggende terrein wordt ingericht met parkeervoorzieningen (waaronder een parkeerdek), groene tuin en voldoet aan minimaal 15% groen. De locatie wordt hierdoor groener en minder versteend. Dat is goed voor waterberging en werkt tegen hittestress.
De locatie is gelegen direct bij het winkelcentrum Bloemendaal, met de bushalte voor de deur en op korte afstand van het intercity station Gouda. Daardoor is de locatie goed voor alternatieve vormen van mobiliteit. Behalve elektrische deelauto’s gaat de ontwikkelaar op deze locatie ook kwalitatief goede fietsenstallingen en elektrische deelbakfietsen aanbieden.

Aanpak woningnood
Sinds 2018 wordt volle vaart gezet achter de versnelling van woningbouw in Gouda. Zwaartepunt ligt daarbij op meer sociale huur en middeldure huur. Er is sprake van een grote woningnood. Gouda heeft ervoor gekozen om van betaalbare woningbouw een speerpunt te maken om een bijdrage te leveren aan deze  –ook landelijk- gevoelde nood.

Wethouder Rogier Teteroo (Wonen) is blij met de plannen voor de nieuwbouw op deze locatie: “Om voldoende woningen te kunnen bouwen  zijn locaties nodig en is het soms nodig om in de hoogte te bouwen. Daarbij dienen we goed rekening te houden met de belangen van omwonenden en andere belangen als groen, verkeer en parkeren.
Vanuit stedenbouw, groen, verkeer en parkeren is naar dit plan gekeken en we menen dat het plan zich tot de diverse belangen goed kan verhouden. Daarmee kunnen – en dat is het doel – bijna 200 woningen worden gerealiseerd. Woningen waar een enorme vraag naar zal bestaan. Niet alleen sociale en middeldure huurwoningen, ook koopwoningen. De nieuwbouw appartementen gaan bovendien bijdragen aan de verhuisbereidheid van huishoudens die wellicht inmiddels te groot wonen. Zodoende komen eengezinswoningen in de wijk beschikbaar voor jonge gezinnen”

Planning
Planning van de bouw is te starten direct na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en afgifte van de bouwvergunning. De verwachting is mei 2021. De  koopwoningen worden verkocht via Boer Makelaardij uit Gouda en TW3 uit Rotterdam.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl