Daling WW en minder krapte in Midden-Holland

We spreken niet meer van een krappe arbeidsmarkt in Midden-Holland. Het aantal WW-uitkeringen daalt weliswaar weer, maar is in vergelijking met het pre-coronatijdperk flink toegenomen. Tegelijkertijd is het aantal vacatures gedaald. Die twee bewegingen maken de spanning op de regionale arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2020 ‘gemiddeld’. De situatie verschilt echter per beroepsklasse en -niveau. Voor creatieve & taalkundige beroepen was de arbeidsmarkt ‘zeer ruim’. Bij agrarische beroepen, ICT beroepen, pedagogische beroepen, technische beroepen en zorg & welzijn beroepen heerst echter nog steeds krapte.

“De spanning op de arbeidsmarkt is niet op alle beroepsniveaus gelijk. Hoe hoger het beroepsniveau, des te kleiner in Midden-Holland de daling van het aantal vacatures en stijging van het aantal WW-uitkeringen. Op het hoogste beroepsniveau nam ten opzichte van vorig jaar het aantal vacatures zelfs licht toe. In algemene zin geldt daardoor dat er op de hogere beroepsniveaus nog steeds sprake is van krapte. Aan de basis wordt de arbeidsmarkt echter ruimer. Er is dus een tweedeling zichtbaar. Recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) laat een vergelijkbare trend zien. De coronacrisis heeft beroepen die gekenmerkt worden door een hoge mate van complexiteit, sociale vaardigheden en beroepsspecifieke kennis, minder geraakt,” aldus Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Eind augustus 2020 verstrekte UWV in Midden-Holland in totaal 2.579 WW-uitkeringen. Dat waren er 59 minder dan een maand eerder, een afname van 2,2%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen op maandbasis met 3%. De jongeren hadden een groot aandeel in de regionale daling. In de leeftijdscategorie tot 27 jaar bedroeg de afname ten opzichte van juli in Midden-Holland 6,7%. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de jongeren die in de eerste maanden van de coronacrisis hun baan verloren maar kort recht hebben op WW. Zij stromen nu uit de WW, ook als ze nog geen nieuwe baan hebben gevonden. Ten opzichte van augustus 2019 zien we overigens met +103% nog steeds een forse stijging in het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan personen tot 27 jaar. In totaal groeide het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland op jaarbasis met 15,1%. Dit stijgingspercentage ligt een flink stuk onder het Nederlands gemiddelde van 23,3%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalde naar 2,5%. Dit cijfer blijft daarmee ruim onder het provinciaal en landelijk gemiddelde van 3,1%.

Ontwikkeling WW in Midden-Holland t/m augustus 2020

Minder krapte op de arbeidsmarkt in Midden-Holland

Het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering is in Midden-Holland sinds het begin van de coronacrisis toegenomen. Tegelijkertijd waren er door de crisis minder vacatures beschikbaar. Aan het eind van het tweede kwartaal 2020 stond er in de regio bijna een vijfde minder vacatures open dan een jaar eerder (-17%). Mede daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt af en is er in Midden-Holland nu sprake van ‘gemiddelde’ arbeidsmarktspanning. Dat wil zeggen dat vraag en aanbod min of meer in evenwicht zijn. Een jaar eerder kreeg de regionale arbeidsmarkt nog de typering ‘krap’. Er waren toen relatief weinig werkzoekenden in verhouding tot het aantal openstaande vacatures.

Grote verschillen in arbeidsmarktspanning tussen beroepsklassen

De coronacrisis heeft niet op alle sectoren en beroepsklassen dezelfde impact. De arbeidsmarkt voor creatieve & taalkundige beroepen geldt in Midden-Holland volgens gegevens over het tweede kwartaal van 2020 bijvoorbeeld inmiddels als ‘zeer ruim’. Het aantal WW-uitkeringen in dit soort beroepen, die we veel tegenkomen in de zwaar getroffen culturele sector, is sinds de start van de coronacrisis fors toegenomen. Het aantal vacatures nam daarentegen juist af.

Anders is het voor agrarische beroepen, ICT beroepen, pedagogische beroepen, technische beroepen en zorg & welzijn beroepen. De krapte in deze beroepsklassen houdt aan. Zo bestaat er in Midden-Holland bijvoorbeeld nog steeds een (soms groot) tekort aan monteurs industriële machines en installaties, medewerkers kinderopvang, groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG en verpleegkundigen.

Spanningsindicator tweede kwartaal 2020

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl