Meer aandacht voor houtstook gevraagd

Zuidplas – De gemeenteraad van Zuidplas bespreekt dinsdag 29 september het Schone Lucht Akkoord (SLA). Er wordt een motie in stemming gebracht om het College van B&W aan te moedigen meer actie te ondernemen.

Sinds de ondertekening in januari is voor nog maar 1 van de 12
houtstook maatregelen beleid aangekondigd. Inwoners kunnen inspreken bij het debat.
Het doel van het SLA is binnen 10 jaar de gezondheidsschade door slechte luchtkwaliteit met 50% te verminderen. Luchtvervuiling door houtstook veroorzaakt 9% van de
gezondheidsschade.

Het verbieden van houtstook is niet een van de maatregelen omdat daar onvoldoende
politiek draagvlak voor is. Voorbeelden van maatregelen zijn betere voorlichting, het
doorgeven van het RIVM-stookalert en vanwege de energietransitie wijzen op de
gezondheidsrisico’s van houtstook.

Het Duurzaamheidsplatform Zuidplas heeft namens inwoners, die zelf fijnstof meten en last
van houtstook hebben, het College van B&W geadviseerd in te zetten op voorlichting en
buurtoverleg. Het College heeft laten weten aan de slag te gaan met een regionale pilot voor een houtstook vrije nieuwbouwwijk in het middengebied.