D66 Zuidplas ziet geen noodzaak voor de Corona-wet

Zuidplas – D66 Zuidplas sluit zich aan bij de ruim 30 lokale fracties van D66 in andere gemeenten van Zuid-Holland met het standpunt dat er geen noodzaak is voor de Corona-wet.

De Coronawet (COVID-19) creëert een directe lijn tussen maatregelen van ministers en de uitvoering daarvan door burgemeesters, ook D66 Zuidplas acht dat ongewenst en gezamenlijk geven de fracties een signaal naar de politiek in Den Haag.

In de beoogde COVID- 19 wet eigent het kabinet zichzelf verregaande macht toe en de wet ontbeert een solide juridische basis voor het inperken van grondrechten als de vrijheid van vereniging, volgens de D66 fracties.

Andere argumenten: met de wet kunnen ministers buiten de Kamer om besluiten tot het verbieden van evenementen, het sluiten van scholen en ondernemingen en openbaar vervoer. Het is een blanco volmacht voor ministers om zelf corona-maatregelen af te kondigen. Het parlement en de democratie staan daarbij buitenspel alsof we teruggaan naar koning Willem I die ook per decreet regels maakte. Met de directe lijn tussen de maatregelen van de minister en uitvoering door de burgemeester staat ook de gemeenteraad buitenspel.

De COVID-19 wet is volgens de lokale fracties onnodig, want volgens hen zijn er prima alternatieven. Het kabinet kan zich nu al de macht toe-eigenen door de uitzonderingstoestand uit te roepen en het parlement kan daar dan in ieder geval nog weer een einde aan maken.

Nu de verspreiding in beeld en onder controle lijkt, kan er beter worden teruggevallen op lokale noodverordeningen, met passende uniformering op basis van RIVM richtlijnen, plaatselijk maatwerk en democratische legitimatie.

Minister De Jonge heeft intussen laten weten dat de invoering van de ‘Tijdelijke wet Covid-19’ wordt uitgesteld en niet op 1 juli zal ingaan.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl