D66 Zuidplas : ‘wij streven naar Integrale KindCentra (IKC) in al onze dorpen!’

Zuidplas – Vandaag hebben Chantal Bon-de Griek en Jette Frans namens D66 Zuidplas de visie van D66 Zuidplas over Integrale KindCentra (IKC) overhandigd aan wethouder Verbeek.

In deze notitie is de visie van D66 Zuidplas uiteengezet  waarom D66 Zuidplas vindt dat de IKC’s een verrijking zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Zo hebben IKC’s een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, wordt er voldaan aan de opvangvraag vanuit ouders en kunnen IKC’s ook een belangrijke functie vervullen voor de buurt en gemeente.

De laatste tijd is er vanuit m.n. de hersenwetenschap veel aandacht voor de eerste levensjaren van het kind (‘de eerste 1000 dagen’), de periode die cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen maken de beste start in hun leven als de jonge hersenen zich in de eerste paar jaar optimaal kunnen ontwikkelen. Dat maakt dat de opvoedomgeving, maar dus ook de opvangomgeving van het kind van groot belang zijn en veel invloed hebben op de ontwikkelingskansen en de gezondheid van kinderen.

D66 Zuidplas vindt het daarom van groot belang dat – naast de primaire verantwoordelijkheid van de ouders – de school èn de kinderopvang optimaal zijn toegerust en (in)gericht op een integrale ontwikkeling van het kind. En daarvoor zijn IKC’s nodig.  D66 Zuidplas ziet daar ook een rol voor de gemeente in.

In de bijgevoegde notitie is deze visie verder uitgewerkt. De notitie is ook in zijn geheel als publicatie te vinden op de website van D66 Zuidplas (zuidplas.d66.nl).