D66 Zuidplas biedt hun visie over Integrale Kindcentra (IKC) aan aan de wethouder J. Verbeek

Zuidplas – Integrale Kindcentra  zijn steeds meer in opkomst. Ze hebben een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, er wordt voldaan aan de opvangvraag vanuit ouders en een IKC kan ook een belangrijke functie voor de buurt vervullen.   

D66 Zuidplas ziet een IKC als een verrijking voor de ontwikkeling van kinderen. Dit kan bekeken worden vanuit het perspectief van het kind, zijn ouders / verzorgers en de omgeving waarin het kind opgroeit, de samenleving/maatschappij dus.
Ook in onze gemeente is een ontwikkeling op gang gekomen op weg naar IKC’s. De Informatienota aan de gemeenteraad d.d. 25 februari 2020 beschrijft de inzet van het college van B & W en de actuele ontwikkelingen om primair een ‘pilot’ of leerwerkplaats voor een zogenoemd ‘inclusief kindcentrum’ te starten in het Koningskwartier in Zevenhuizen.

D66 Zuidplas vindt dit een stap in de goede richting. Maar daarmee zijn we nog lang niet bij het Integraal Kindcentrum (op één locatie, met één leiding, vanuit één pedagogische visie) dat ons voor ogen staat en dat we beschrijven in de visienotitie die we op 4 november om 11.30 aanbieden aan de wethouder J. Verbeek (o.a. portefeuille jeugd(zorg), onderwijs.  sport en cultuur).

De laatste tijd is er vanuit m.n. de hersenwetenschap veel aandacht voor de eerste levensjaren van het kind (‘de eerste 1000 dagen’), de periode die cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen maken de beste start in hun leven als de jonge hersenen zich in de eerste paar jaar optimaal kunnen ontwikkelen. Dat maakt dat de opvoedomgeving, maar dus ook de opvangomgeving van het kind van groot belang zijn en veel invloed hebben op de ontwikkelingskansen en de gezondheid van kinderen.

D66 Zuidplas vindt het daarom van groot belang dat – naast de primaire verantwoordelijkheid van de ouders – de school èn de kinderopvang optimaal zijn toegerust en (in)gericht op een integrale ontwikkeling van het kind. Daarvoor zijn IKC’s nodig.

In de aan te bieden notitie werken we deze visie verder uit.

Wilt u ook aanwezig zijn bij deze uitreiking? Join ons dan via Join Zoom Meeting.

Wanneer: Woensdag 4 november 2020
Tijdstip: 11.30 – 12.15
Hoe:   Join Zoom Meeting

https://zuidplas-ictgouweijssel.zoom.us/j/92740694736?pwd=S0xCQ1ZCR2h6SmlaZmNEQ3NEOXB2QT09