Gemeente rooit kleine 200 bomen in 10 maanden tijd

Gouda – Het leidt in Gouda regelmatig tot grote beroering: bomenkap. Van het drama aan de Oosthaven en de kaalslag aan de Vredebest tot de ophoging aan het Gloriantplantsoen. Een overzicht van vergunningsmeldingen, gemaakt door deze krant, laat zien dat tot 14 oktober dit jaar al voor 196 bomen een kapvergunning is afgegeven. Dit is nog exclusief bomen die zonder vergunning mogen worden gerooid. Waarom zijn het er zo veel? En hoe zit het eigenlijk met het herplanten van de bomen?

Op de website van de gemeente wordt iets duidelijker hoe de kap in zijn werk gaat. Gouda schrijft dat zij iedere drie jaar een rondgang laat doen voor de veiligheid van bomen, de BVC (BoomVeiligheidsControle). Hiermee probeert de gemeente onveiligheid door vallend hout te voorkomen. Langs doorgaande wegen komen de experts daarvoor jaarlijks langs. Zij beoordelen bomen op eventuele ziekte en sterven. Dan kijken de boomkenners ook of mankementen zijn te verhelpen door het snoeien van takken (dood hout of tegen wildgroei), of dat een boom gerooid moet worden.

In de vorige controleronde (2018) werden 243 bomen gevonden die niet meer gered konden worden. In juni dit jaar legde de ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland) een aanvraag voor de kap van 191 bomen neer. Flinke aantallen dus!

Reden van kap
Waarom zijn die zo hoog? De lijst van de BVC inspectie zegt wat meer over de redenen. Op de lijst staan 243 bomen. Het overgrote deel moet gekapt om veiligheidsredenen.

Veel bomen zouden ziek zijn; zo hebben alle gekapte Essen op de lijst last van Essentaksterfte, veel Kastanjes hebben Kastanjebloedingsziekte en ook Iepziekte komt voor. Een deel van de bomen heeft last van zwammen, een parasiet die de boom doodt. Vele exemplaren hebben volgens de lijst last van ‘afstervingsverschijnselen’.

Vragen
Toch roept de lijst ook veel vragen op. Zo zijn landelijk gevallen bekend waarbij bomen werden aangemerkt als ziek, terwijl zij dat niet bleken te zijn. Nu.nl berichtte vorig jaar nog van bijna 500 bomen in Groningen die Essentaksterfte zouden hebben en zouden worden gekapt. Zij bleken niet ziek en ontsprongen zo de dans.

Andere afwezige lijken verder de bomen die vanwege ophoging worden gerooid. Bij bijvoorbeeld het Gloriantplantsoen, waar de gemeente om die reden zeven volwassen bomen wil kappen. Maar ook aan de Wilhelmina van Pruisenlaan (Goverwelle), waar recent een kapvergunning werd aangevraagd vanwege de aanstaande ophoging. Ook blijkt uit het beleid van de gemeente niet welke inspanning zij doet om onnodige kap van gezonde bomen bij dit soort projecten te voorkomen.

Herplant
En dan is er de herplant. ‘De bomen worden in principe herplant op dezelfde locatie. Bij onvoldoende ruimte wordt geen nieuwe boom geplant’, schrijft de gemeente op hun website. Gouda heeft zichzelf deze herplantingsplicht in het eigen beleid opgelegd. Het aantal bomen in de stad moet minimaal gelijk blijven, is het idee. Maar zijn kleine bomen wel gelijkwaardig aan volwassen exemplaren? Het duurt tientallen jaren voor zij dezelfde verkoeling, vergroening en wateropname waar maken. Dus wat als het verloop erg groot is?

Herplanting is dus in principe 1 op 1. Hoe dit in de praktijk uitpakt is onduidelijk. Op de rooilijst staan wel bomen die zeker niet herplant worden vanwege hun plek; dit zijn er tenminste 18 (van 243). Veel bomen verkeren in een grijs gebied; ‘liever niet dezelfde soort herplanten’, want die werd ziek.

De Partij voor de Dieren Gouda zegt in een reactie vooral slechte ervaringen te hebben met projectontwikkeling. Corina Kerkmans: ‘bijv. bij het zuidelijk stationsgebied zijn veel gezonde bomen verdwenen (ook al wordt er herplant). Of voor werken aan de openbare ruimte verdwijnen er nog wel eens bomen. Neem het Gloriantplantsoen waarbij voor ophoging bomen moesten verdwijnen terwijl die bomen prima konden worden verplaatst’. Zij wijzen erop dat een boom geen ‘decoratie’ is die de mens dient en pleit daarom voor ander boombeleid.

Reactie gemeente Gouda 
‘Uitgangspunt is inderdaad één boom weg, is één boom terug. Wanneer deze in een bosplantsoen staan wordt een boomvervanger aangewezen. Monitoring gebeurt met een boombeheersysteem, deze wordt bij kap- en herplant geactualiseerd. De gemeente wil de stad groener en duurzamer maken. We vergroten daarmee de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad en het helpt om opwarming van de aarde te verminderen en om water vast te houden.

We doen dit op verschillende manieren: Zo is het uitgangspunt dat bij (nieuw)bouwplannen minimaal 15% van het gebied openbaar groen moet worden.  Ook is er een groenfonds om initiatieven uit te betalen. Vergeleken met het aantal jaren terug, stijgt het areaal van bomen in Gouda’.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl