College Zuidplas gaat efficiënt om met bestemmingswijzigingen

Zuidplas: ligging initiatieven

Zuidplas – het College van Zuidplas zal op 29 september de gemeenteraad vragen om akkoord te gaan met een hele rij van wijzigingen in diverse bestemmingsplannen in één procedure. Waarmee het mogelijk gemaakt wordt om negen initiatieven, één reparatie en één keer het herbestemmen van snippergroen in één bestemmingsplanprocedure in een verzamelplan 2020 te regelen.

Het Verzamelplan Zuidplas 2020, bevat negen initiatieven:

 1. Verbindingsweg 8 Nieuwerkerk aan den IJssel
 2. Verbindingsweg 12 Nieuwerkerk aan den IJssel
 3. Oogstpad 13 Moerkapelle
 4. Knibbelweg 9f
 5. Knibbelweg 9h

Alle vijf zijn een functieverandering van agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning.

 1. Rottekade 11 Zevenhuizen (vergroten van het bouwvolume);
 2. De Britten 13 Nieuwerkerk aan den IJssel (verplaatsen van het bouwvlak);
 3. Dorpsstraat 204/206 Zevenhuizen (bestemmingswijziging van ‘wonen’ naar ‘centrum’ t.b.v. een tandartspraktijk);
 4. Zuideinde 5 Zevenhuizen (vergroten van het agrarisch bouwvlak);
 5. Dorpsstraat 165 Zevenhuizen (herstellen een foutief als bedrijf bestemde woning);

en één bestemmingswijziging door de verkoop van snippergroen:

 1. Hoofdweg zuid 4 Nieuwerkerk aan den IJssel tennis (bestemmingswijziging van sport naar wonen).

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen en er zijn vier zienswijzen en vijf overlegreacties ingediend. Drie zienswijzen hebben betrekking op de locatie ’s-Gravenweg 9, betreffende de bouw van drie vrijstaande woningen. De Programmacommissie heeft geadviseerd het initiatief ’s-Gravenweg 9 uit het Verzamelplan te schrappen en separaat ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.

Na vaststelling door de gemeenteraad zal het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Het besluit tot vaststelling zal worden gepubliceerd in het Hart van Holland, het Gemeenteblad, de Staatscourant en op de website van de gemeente Zuidplas. Beroep kan worden ingesteld tegen de gewijzigde onderdelen, door de indieners van een zienswijze en door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Als geen beroep wordt ingesteld, is het plan de dag na het verstrijken van de beroepstermijn onherroepelijk.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl