ChristenUnie/SGP: Capaciteitsproblemen elektriciteitsnet

Zuidplas – Op 8 augustus plaatste Dichtbij het Nieuws het bericht van de ChristenUnie/SGP over de noodzaak van een uitbreiding van het elektriciteitsnet. Willem-Jan Verdoes van de ChristenUnie/SGP gaat nu een stap verder en stelt vanwege het belang en de urgentie ervan opnieuw vragen aan het College over de uitbreiding van het elektriciteitsnet en Verdoes wil graag voor de Concept Regionale Energie Strategie (RES) begin oktober antwoorden hebben van het College van Zuidplas.

Vragen:

  1. Is het college het met onze fractie eens dat uitbreiding van de capaciteit op het elektriciteitsnet noodzakelijk is? Zo ja, kunt u uitleggen waarom dit noodzakelijk is?
  2. De energietransitie is een omvangrijk en complex proces. Elektrificatie van de mobiliteit en de warmtevraag zal een reële mogelijkheid zijn, sterker nog, elektrificatie van eerder genoemde is zeer aannemelijk. In dit licht bezien is een forse uitbreiding noodzakelijk. Zijn de beoogde uitbreidingsplannen voldoende om de stijging van het elektriciteitsverbruik aan te kunnen op het elektriciteitsnet? Kunt u dit nader onderbouwen waarom dit voldoende zou zijn?
  3. Heeft het college alle mogelijkheden benut om het proces van uitbreiding van de capaciteit te versnellen? Zo ja, wat heeft u gedaan?
  4. Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de uitbreiding van het onderverdeelstation? Wanneer zal de uitbreiding voltooid zijn? Het college antwoordde in 2018 dat de verwachting is dat in 2023 het onderverdeelstation gerealiseerd zou moeten zijn. Is dit nog steeds de verwachting?
  5. Onze fractie wordt benaderd door ondernemers die zorgen hebben over de capaciteit op het elektriciteitsnet. Bereiken deze zorgen vanuit de ondernemers ook de gemeente? Ondernemers willen en mogen uitbreiden, maar dat wordt beperkt door het capaciteitsprobleem. Onze fractie is enorm blij met onze ondernemers, zij zijn de banenmotor van ons land. Het wrange is zelfs dat zij zonnepanelen willen plaatsen, maar dat dit niet kan gezien het capaciteitsprobleem. ChristenUnie/SGP staat voor een goed ondernemersklimaat in Zuidplas. Is het college het met de fractie van ChristenUnie/SGP van mening dat aanhoudende capaciteitsproblemen niet bijdragen aan een goed ondernemersklimaat?
  6. Voorziet het college problemen met de RES in het achterhoofd? Ligt het voor de hand dat bepaalde opwekmogelijkheden voor elektriciteit geen doorgang kunnen vinden indien het capaciteitsprobleem niet tijdig wordt aangepakt?
  7. In hoeverre zal de bouw van het middengebied/vijfde dorp worden belemmerd door de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet?

Namens de fractie van ChristenUnie/SGP Zuidplas

Willem-Jan Verdoes

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl