Bouw na inhaalslag duurzaamheidsbeleid een participatiecultuur op

Zuidplas – De Groene Hart Rekenkamer heeft de afgelopen maanden een onderzoek laten doen naar het duurzaamheidsbeleid van vier gemeenten, waaronder de gemeente Zuidplas en is met conclusies en aanbevelingen gekomen voor het College en de gemeenteraad van Zuidplas.

Hoofdconclusie: Het duurzaamheidsbeleid van Zuidplas is goed vormgegeven en er vindt een inhaalslag en versnelling plaats sinds mei 2019. Maar er kan door de korte looptijd nog niet bepaald worden of het beleid effectief en efficiënt is, wel is zichtbaar dat het beleid intern actief in uitvoering is genomen en dat voor de uitvoering van het beleid voldoende capaciteit en budget beschikbaar is.

Door de inhaalslag was het opstellen van het duurzaamheidsprogramma vooral een interne aangelegenheid, geconcludeerd is dat de betrokkenheid van de samenleving te gering was, met uitzondering van het inwonersplatform en het duurzaamheidsplatform.

Aanbeveling van de Groene Hart Rekenkamer:

Participatie: Maak inwoners, bedrijven en organisaties mede-eigenaar van de energietransitie, zowel het gehele vraagstuk als in de mogelijke oplossingen.

Pak ieder (raad en college) een rol in het informeren, motiveren, stimuleren, faciliteren en met elkaar in contact brengen van inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties om te investeren in deze ontwikkeling. Denk aan het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven. Verken met hen de mogelijkheden om de federatie ondernemers- verenigingen Zuidplas (FOZ) nieuw leven in te blazen. Verken samen waar en hoe zij duurzaamheid vorm en invulling kunnen geven. Denk bij burgers aan het bereiken van de ‘grote middengroep’. De voorlopers krijg je wel mee en investeren in de achterblijvers levert niets op, maar de grote middengroep moet die zo hard nodige versnelling gaan opleveren. De wijk- en dorpsteams kunnen hier mogelijk een schakelrol in spelen tussen gemeente en inwoners.

 Zichtbaarheid: wees als gemeenteraad meer zichtbaar op momenten dat inwoners door de gemeente betrokken worden, wees de ambassadeur, het visitekaartje, straal uit dat het serieus is en peil wat er leeft onder de inwoners.

Circulaire economie, Mobiliteitsbeleid en Biodiversiteitsbeleid krijgen nog onvoldoende aandacht in Zuidplas of zijn niet meer actueel.

De Regionale Energiestrategie (RES) zal naar verwachting versnelling gaan aanbrengen in het werken aan de energie- en klimaatopgave.

Zuidplas scoort in de Gemeentelijk Duurzaamheidsindex net boven het landelijke gemiddelde en staat in de nationale monitoring duurzame gemeenten op plaats 260 van de 380 onderzochte gemeenten.

Door Louis Bekker    

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl