Actiegroep Zinloos Lawaai Zuidplas opgericht

Zuidplas – Platform Mooi Zuidplas meldt dat in juni een actiegroep Zinloos Lawaai Zuidplas is opgericht door een aantal inwoners van de gemeente Zuidplas die van gedachten wisselt over mogelijkheden om de geluidsoverlast in de gemeente aan de orde te stellen.

Op zinlooslawaaizuidplas.nl wordt informatie gegeven over de verschillende aspecten van geluidsoverlast en mogelijkheden voor bewoners om hun bezorgdheid, klachten en suggesties te delen.

Het gaat niet om geluid dat hoort bij normale activiteiten, maar om de productie van geluid zonder functionele reden en met schadelijke gevolgen voor andere inwoners van de gemeente.

Directe aanleiding voor het initiatief is de toenemende geluidsoverlast die ervaren wordt binnen de gemeente Zuidplas. Gedacht wordt daarbij aan aspecten als de geluidoverlast van motorvoertuigen op populaire routes, de toenemende pleziervaart op de Hollandsche IJssel en het gebrek aan restricties op het gebied van snelheid en geluidsproductie en overlast door werkzaamheden binnen de Gemeente aan openbare voorzieningen.

De  afsluiting van de Schielandse Hoge Zeedijk voor het verkeer in het Paasweekend heeft duidelijk gemaakt hoe prettig het kan zijn voor bewoners als er geen geluidsoverlast is. Het gaf ruimte aan fietsers en wandelaars en de initiatiefgroep ziet graag dat deze positieve ervaring structureel toegepast wordt. De website geeft aan hoe overlast kan worden gemeld bij de Gemeente Zuidplas en heeft ook zelf een mailadres

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl