Aantal stoppende ondernemingen al zes maanden hoger dan dezelfde maand in 2019

De dynamiek in het Nederlandse bedrijfsleven is groot, met zowel een fors aantal startende- als stoppende ondernemingen. Opvallend is dat het aantal stoppende ondernemingen in Nederland al zes maanden op rij duidelijk hoger is dan in dezelfde maanden in 2019. In oktober was het aantal stoppende ondernemingen 16.100, tegenover 11.137 in oktober 2019, een toename van 45%. Het aantal starters is in oktober 2020 in vergelijking met dezelfde maand in 2019 nauwelijks toegenomen, van 21.230 naar 21.338, dat is 1%. In juni nam het aantal starters het meest toe, met 20% in vergelijking met juni 2019. In dezelfde maand nam ook het aantal stoppers het meest toe, met maar liefst 67% in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Eind oktober was het totaal aantal bedrijven in Nederland 2.060.188.

Dit blijkt uit de Trendrapportage Bedrijfsleven, die KVK vandaag voor de tweede keer publiceert. Een visuele uitwerking van deze Trendrapportage Bedrijfsleven is bijgevoegd.

Weer grotere krimp aantal starters in de horeca
In deze tweede KVK Trendrapportage Bedrijfsleven vallen enkele trends op. Zo is te zien dat de groei van het aantal startende bedrijven in de horeca vanaf het begin van de coronacrisis ook in oktober weer negatief is geweest. Het aantal startende horecaondernemingen nam af met 37% in vergelijking met oktober vorig jaar. De horeca is daarmee de sector met de laagste groei in vergelijking met 2019 als het gaat om starten. De detailhandel is wederom de sector met de hoogste groei van het aantal startende ondernemingen in vergelijking met 2019. Deze groei bedroeg in oktober 30 procent ten opzichte van oktober 2019.

`De coronatransformatie zet door’
KVK heeft prof. dr. Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, gevraagd de cijfers uit de Trendrapportage Bedrijfsleven te duiden. Volgens Stam laat deze rapportage zien dat er sprake is van een coronatransformatie. Stam: ` Het aantal stoppers groeide weer fors in oktober, maar is nog steeds lager dan het aantal starters. Veel mensen blijven een bedrijf starten. Er is een verschuiving van starten in de (toeleveranties aan) hotels en horeca naar de (ondersteuning) van online consumeren en produceren. De Nederlandse bedrijvendynamiek laat steeds duidelijker een coronatransformatie zien.’

Veel dynamiek in de productie en distributie van films en Tv-programma ’s
Bij de bedrijven die zich bezighouden met de productie en distributie van films en Tv-programma ’s is veel dynamiek zichtbaar. Deze bedrijven vallen onder de sector ICT en Media. Onder deze bedrijven waren 39% meer starters dan in oktober 2019, maar er waren ook maar liefst 157% meer stoppers dan in dezelfde maand een jaar geleden.

De regio
De KVK-Trendrapportage Bedrijfsleven maakt inzichtelijk hoe de stoppende en startende bedrijven over Nederland zijn verdeeld. Over het algemeen zien we (sterke) groei van het aantal starters in regio’s in het oosten, zuiden en uiterste noorden van het land, terwijl we in stedelijk gebied rond Amsterdam en Den Haag een afname van het aantal starters zien. Bij de stoppers is het beeld meer diffuus.

Ontwikkeling faillissementen per landsdeel

Faillissementen
Het aantal faillissementen valt voor de zesde maand op rij lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Waren het er in oktober 2019 257, in dezelfde maand in 2020 werden 161 faillissementen uitgesproken