Aan welke knoppen kan de Raad nu nog draaien?

Foto Mozaïek Wonen

Moodrecht – Op 11 november ontstond er toch weer vertraging in de plannen om de jaren 50 wijk in Moordrecht te gaan renoveren of zeg maar slopen en opnieuw bouwen. Al lijkt de vertraging nu niet groter te worden dan effectief ca veertien dagen. Reeds in 2011 is besloten voor herontwikkeling van dit gebied, waarbij bleek dat 175 sociale huurwoningen te slecht van kwaliteit waren om te renoveren en is er dus voor nieuwbouw gekozen. Met de intentie om de 175 huurwoningen uit de jaren 50 te vervangen voor ca 185 duurzame sociale huurwoningen, uit te werken in een stedenbouwkundigplan van deze tijd.

Op de Agenda van de gemeenteraad op die 11de november stond ter vaststelling de ‘nota van uitgangspunten jaren 50 wijk’. Al vele jaren kijken de betrokken inwoners van Moordrecht en de woningbouwcorporatie hiernaar uit en nu na veel voorbereiding en overleg leken de uitgangspunten bijna een hamerstuk voor de Raad.

Echter door Martin Damen van de PvdA/Groenlinks werden er in dit late stadium nog vragen gesteld bij het aantal parkeerplekken, de hoeveelheid ‘groen’ en de bouwhoogte van 3, 5 en zelfs 7 bouwlagen. Wethouder Schuurman legde (als vervanger van wethouder Jan Hordijk) daarop uit dat het een kwestie van kiezen is, er wordt een wijk (jaren 50, vorige eeuw) gesloopt en op dezelfde plaats komt een nieuwe wijk (jaren 20, deze eeuw), die moet voldoen aan de huidige normen. Dan zijn er een paar knoppen waaraan je kunt draaien: aantal parkeerplekken, oppervlakte ‘groen’, bouwhoogte en aantal woningen. Het college vindt dat er met dit plan van uitgangspunten een goede balans is gevonden in deze mogelijkheden.

Impressie nieuwe indeling 50 jaren wijk

Martin Damen van de PvdA/Groenlinks is er nog niet van overtuigd dat dit het geval is en stelde voor het plan op de valreep nogmaals technisch te bespreken op 8 december, tijdens de Programma Commissie Ruimte en het plan vervolgens vast te stellen op de raadsvergadering van 16 december. Van de VVD en D66 hoefde dit niet meer, maar ook Pien Meppelink van het CDA twijfelde nog en ging mee in het voorstel van Damen. Van Willem-Jan Verdoes van de ChristenUnie/SGP hoefde het ook niet, maar deze ging wel akkoord met het nogmaals bespreken van een aantal technische details op 8 december.

Vanwege de al volle agenda op die dag heeft men besloten om dan een uur eerder om 19:00 uur te beginnen met de vergadering van de Programmacommissie Ruimte.

De woningbouwcoöperatie Mozaïek Wonen en de inwoners moeten dus nog iets langer geduld hebben. Maar aan welke knoppen gaat de raad nu alsnog draaien? Er zijn 30 parkeerplaatsen als reserve meegerekend, die nu ‘groen’ zijn en later, indien nodig, kunnen worden aangelegd. Het aantal woningen kan niet omlaag, omdat aan alle inwoners van deze wijk is beloofd dat ze mogen terugkeren. Lager bouwen, betekent minder woningen, minder groen is minder leefbaarheid en minder parkeerplaatsen is een groter parkeerdruk. Het is dus kiezen of delen, binnen de beschikbare ruimte.

Maar gaat de discussie in de Gemeenteraad nu over politiek of over technische details? Draaien aan de knoppen in nog een “extra uurtje’  betekent ietsje meer van het ene, dan ietsje minder van het andere. Het tonen van terughoudendheid levert in een later stadium de mogelijkheid op om te kunnen zeggen: ‘Zie je wel’, het trekt tegenstanders van het plan aan  en dit kan zondermeer een politieke keuze zijn. De vergadering van 8 december brengt wellicht meer duidelijkheid.

Op 11 november werd wel al duidelijk dat de meerderheid van de gemeenteraad voor het vaststellen van het plan zal stemmen. Of komt er op 8 december toch nog iets uit de hoge hoed, waardoor het hele proces weer zal vertragen en wat gaat Mozaïek Wonen dan doen?

Na negen jaar discussie over de aanpak van de wijk, is daadkracht wel nodig. Iets waar inwoners, andere betrokkenen en de woningbouwcoöperatie, die het project financiert op wachten, om voortvarend verder te kunnen gaan. Zoals Frans Klovert van D66 Zuidplas  tijdens de raadsvergadering aangaf: “de vorige week heeft de raad nog gedebatteerd om ervoor te zorgen dat bouwprojecten sneller kunnen starten, deze actie is dan geen goed voorbeeld”.

Door Louis Bekker