Woonprogramma’s voor herontwikkeling schoollocaties Moerkapelle vastgesteld

Moerkapelle – Op woensdag 1 december 2021 stelde de gemeenteraad van Zuidplas de woonprogramma’s vast voor de herontwikkeling van de schoollocaties (Rehobothschool en Keijzerschool) in Moerkapelle.

Dit besluit is het resultaat van een participatietraject dat in 2019 startte met de bewoners van Moerkapelle, projectontwikkelaar Woonpartners (Rehobothschoollocatie) en de gemeente Zuidplas. De wensen en behoeften die door de bewoners in dit traject zijn geuit, zijn verwerkt in twee woonprogramma’s. Nu deze programma’s zijn vastgesteld, kan de bestemmingsplanprocedure beginnen om het huidige plan aan te passen als volgende stap in het proces.

Participatietraject met bewoners
De gemeente Zuidplas betrekt haar bewoners graag bij ingrijpende (ruimtelijke) ontwikkelingen. In 2019 zijn alle bewoners van Moerkapelle uitgenodigd om te vertellen welke wensen zij hebben voor de herontwikkeling van de twee vrijkomende schoollocaties van de Rehoboth- en de Keijzerschool. De twee avonden die hiervoor werden georganiseerd, telden elk een opkomst van ruim honderd personen. Ook werd voor elke schoollocatie een begeleidingsgroep opgericht om mee te denken over de plannen. Tijdens de bewonersavonden en de gesprekken met de begeleidingsgroepen, bleek bij de grote meerderheid van de bewoners de wens voor betaalbare huur- en/of koopwoningen centraal te staan.

Woonprogramma’s naar wens en behoefte
Het intensieve participatietraject met de bewoners heeft geresulteerd in twee woonprogramma’s, die tijdens twee digitale bijeenkomsten in oktober 2021 aan de bewoners werden gepresenteerd. Het woonprogramma voor de Rehobothschoollocatie omvat de ontwikkeling van maximaal 18 sociale-en middeldure huurwoningen door Woonpartners Midden Holland. Het andere programma behelst de ontwikkeling van maximaal 7 betaalbare koopwoningen voor starters op de Keijzerschoollocatie. Hierbij gaat de voorkeur uit naar grondgebonden woningen. Binnen het programma wordt hierin voorzien. De bouw van deze woningen wordt nog aanbesteed.

Beide woonprogramma’s passen binnen de Woonvisie 2025 die in januari 2019 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Er is grote behoefte aan levensloopbestendige woningen. De woningen voor de Rehobothlocatie zijn bedoeld om senioren, die dat willen, te laten doorstromen uit grondgebonden sociale huurwoningen. Een deel van de woningen krijgt een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Daardoor kunnen ouderen die net teveel verdienen voor een sociale huurwoning ook doorstromen en zo een betaalbare huurwoning achterlaten.

Geplande oplevering: 2023
Om de herontwikkeling van de schoollocaties mogelijk te maken, is een o.a. een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Hiervoor wordt een bestemmingsplanprocedure gestart. Zodra deze procedure is afgerond, wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting start de bouw in 2023. De intensieve participatie met de bewoners in dit project wordt voortgezet tot de geplande oplevering van de programma’s in 2023.