Positieve ontwikkeling bouw 69 seniorenappartementen in Moerkapelle

Moerkapelle – Het College van Zuidplas geeft aan dat het initiatief voor de bouw van 69 seniorenappartementen (koop- en huur) in Moerkapelle de participatiefase met belanghebbenden in zal gaan. De appartementen zijn onderdeel van het complex Beth San.

De verwachting is dat er binnen enkele maanden grote stappen richting de verdere ontwikkeling van de appartementen kunnen worden gezet. Bij een dergelijke ontwikkeling is het belangrijk dat de omwonenden en andere  belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium worden meegenomen in het ontwikkelproces.

Naast een overeenkomst van de Gemeente met de projectontwikkelaar is nog een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Deze worden in een projectplan verder uitgewerkt, dat in augustus zal worden aangeboden aan het College van Zuidplas.

Voor de toekomstige bewoners bestaat de mogelijkheid tot het inkopen van diverseZorgpakketten, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Uit vraagonderzoek van de projectontwikkelaar blijkt dat er grote behoefte is aan dit soort koop- en huurappartementen.

De eerste (eventueel digitale) informatieavond zal in overleg met de projectontwikkelaar rond de derde of vierde week van juli door het College worden georganiseerd.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl