Wat verdient de top van de Goudse (semi)publieke instellingen eigenlijk?

Gouda – Het is coronatijd en de gemeente voelt de gevolgen in de portemonnee. Vlak voor de zomervakantie werd daarom een speciale raadsvergadering gewijd aan mogelijke bezuinigingen. SP Gouda stelde daarin voor om ook eens te kijken naar de topsalarissen binnen het Huis van de Stad. Weekblad deGouda vroeg zich in dat kader af, wat verdienen de topbestuurders van de Goudse (semi)publieke sector eigenlijk?

Om topsalarissen inzichtelijk te maken heeft de overheid de WNT (Wet Normering Topinkomens) ingesteld. Deze verplicht bestuurders van (semi-)publieke instellingen om het salaris openbaar te maken. Zo moeten de culturele instellingen de bezoldiging (het salaris) van de directeur in de jaarrekening opnemen. Niet bij iedere instelling wordt het salaris transparant vermeld. Zo heeft de Goudse Schouwburg de jaarrekening van 2019 nog niet gedeponeerd. Bij Museum Gouda staat alleen een verkort jaarverslag op de website, waarin het jaarsalaris van de directeur zelfs geheel ontbreekt. De Garenspinnerij heeft helemaal geen jaarverslag dat online is in te zien. De Chocoladefabriek heeft het wat dat betreft beter voor elkaar, bij hen is de bezoldiging eenvoudig te vinden. De gemeente Gouda zelf heeft de salarissen van de griffie en de gemeentesecretaris op hun website staan. Naast het salaris melden een aantal organisatie (zie tabel) ook een “beloning op termijn”.

De beloning op termijn is de werkgeversbijdrage voor het pensioen van de desbetreffende bestuurder. Uit onze lijst blijken de verschillen tussen de bestuurders op dit punt nogal groot. Voor iedereen wordt opgegeven dat de  bestuurder fulltime werkt. Hoeveel uur dat precies is wordt daarbij niet opgegeven. Naast salaris ontvangen de bestuurders vaak ook nog diverse vergoedingen en een jaarbonus of resultaatuitkering, deze inkomsten zijn niet opgenomen in ons overzicht. De bedragen van de vergoedingen kunnen bij sommige bestuurders flink oplopen: tot in de tienduizenden euro’s blijkt uit onze scan.

Artikel gaat verder na het plaatje

Geld inleveren
Door corona hebben vele bedrijven een loonoffer gevraagd om te voorkomen dat het bedrijf moest sluiten. Geldt dit ook voor de culturele semi-overheidssector?  Alleen bij de Goudse Schouwburg zegt Tineke Maas haar variabel loon (3-6%), de eindejaarsuitkering (1,65%) en het vakantiegeld (8%) in 2020 in te leveren. De andere bestuurders van de 4C’s (museum, Bibliotheek, Garenspinnerij) hebben zichzelf niet gekort.

Functies gemeente
De gemeentesecretaris is in feite de directeur van de gemeenteambtenaren. In tegenstelling tot de burgemeester en wethouders is hij/zij niet politiek benoemd. De griffie verzorgt zo’n beetje alles wat te maken heeft met de gemeenteraad. 

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl