Toch Rijkssteun voor De Goudse Schouwburg

Gouda – Zoals bekend heeft het Coronavirus de culturele sector hard getroffen. Voor Stichting Schouwburgcomplex Gouda betekende dit o.a. een tijdelijke sluiting van beide locaties, waardoor maandenlang geen inkomsten gegenereerd konden worden. Nu is er goed nieuws! Na een intensieve lobby door directeur Tineke Maas en de gemeente Gouda is er alsnog steun toegezegd vanuit het Rijk voor de schouwburg. Randvoorwaarde is dat het toegekende bedrag nog dient te worden gematched. Samen met de reeds eerder getroffen maatregelen biedt dit een vooruitzicht waarin het gehele seizoen 2020-2021 de deuren open kunnen blijven. Rijksteun

 

De Stichting Goudse Schouwburgcomplex is enorm blij met de toekenning van 435.702 euro vanuit de regeling Podia Covid-19 van het Fonds Podiumkunsten. De regeling heeft als doel om podiuminstellingen, die een vitale en cruciale functie vervullen in de infrastructuur in Nederland, tegemoet te komen in de omzetderving als gevolg van de Coronacrisis. Het Fonds Podiumkunsten geeft hiermee uitvoering aan het steunpakket van 300 miljoen euro vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Gemeente Gouda en Stichting Schouwburgcomplex Gouda hebben in zeer goede samenwerking deze subsidietoekenning weten te realiseren. Directeur Tineke Maas: “De Rijkssteun was niet vanzelfsprekend omdat er hoge eisen gesteld werden aan de regeling, maar de krachtige lobby heeft geleid tot dit fantastische resultaat. Ik ben trots op dit resultaat en eenieder die daaraan heeft bijgedragen in deze hectische en moeilijke tijd.”  

 

Gemeente Gouda

Voorwaarde vanuit het Fonds Podiumkunsten is dat sprake is van cofinanciering. De toegekende middelen zullen derhalve lokaal moeten worden gematched. Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur): De gevolgen van Covid-19 voor de cultuursector zijn enorm, ook in Gouda. Duidelijk is dat in ieder geval de situatie voor de Goudse Schouwburg urgent is, en dat deze niet zonder steun kan blijven bestaan. Ik ben blij dat de Schouwburg nu alsnog aanspraak kan maken op een substantieel steunbedrag. Dat is positief nieuws. De gemeente zal zich inzetten om de vereiste cofinanciering voor elkaar te krijgen. De schenking van € 200.000, die in juli nodig was ter voorkoming van een dreigend faillissement deze zomer, kan in ieder geval al als cofinanciering worden aangemerkt. Additionele stappen, bijvoorbeeld via gedeeltelijke huurkwijtschelding door de gemeente, zijn evenwel nodig om de gedane toezegging vanuit het Rijk daadwerkelijk te kunnen verzilveren.“

 

Voor additionele stappen vanuit de gemeente is nadere besluitvorming nodig, waarbij de raad betrokken wordt. Schouwburg en gemeente roepen ook andere partijen, zoals inwoners, op om de schouwburg financieel te (blijven) steunen in deze moeilijke tijd voor de culturele sector, bijvoorbeeld als vriend.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl