Aantal WW-uitkeringen Midden-Holland gelijk gebleven, uitstroom naar werk daalt

Na een uitzonderlijk sterke stijging in april en een gematigde toename in mei, stabiliseerde in juni en juli het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland. In juli was sprake van een daling met 0,4%. De instroom in de WW is over de afgelopen 3 maanden flink opgelopen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl de uitstroom naar werk daalde. UWV brengt in beeld voor welke beroepen sinds het uitbreken van de coronacrisis nog steeds krapte heerst.

Eind juli 2020 verstrekte UWV in Midden-Holland 2.638 WW-uitkeringen. Dat waren er 10 minder dan in juni, een lichte daling van 0,4%. Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen eveneens min of meer gelijk (+0,1%). In vergelijking met juli 2019 is sprake van een forse stijging, maar die ligt in Midden-Holland met 19% flink lager dan voor Nederland als geheel (28,6%). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, blijft met 2,6% eveneens ruim onder het provinciaal en landelijk gemiddelde van 3,2%.

Minder WW-uitkeringen beëindigd door werk

De coronacrisis heeft geleid tot een toename van het aantal lopende WW-uitkeringen. Elke maand worden nieuwe WW-uitkeringen toegekend (instroom) en eindigen lopende uitkeringen (uitstroom). De afgelopen drie maanden kende UWV in Midden-Holland in totaal 1.030 nieuwe WW-uitkeringen toe, 55% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd nam in 2020 het aantal beëindigde WW-uitkeringen in deze maanden met 5% toe ten opzichte van vorig jaar. De uitstroom naar werk nam echter af. Van de 978 beëindigde WW-uitkeringen in mei tot en met juli 2020 gold in ongeveer vier op de tien gevallen dat de uitkering eindigde wegens werk. Een jaar eerder was dat nog de helft.

Kansen in onder meer bouw, techniek, ICT en zorg

Door de coronacrisis is het aantal vacatures de afgelopen maanden afgenomen. Toch zijn er nog steeds tal van beroepen waarvoor werkgevers maar moeilijk geschikt personeel kunnen vinden. Deze beroepen vinden we vooral in zorg, onderwijs, ICT en techniek. Maar ook in het groen en op financieel-juridisch gebied liggen mogelijkheden voor werkzoekenden. Het UWV-rapport ‘Kansrijke en minder kansrijke beroepen’ schetst welke functies momenteel goede kansen op werk bieden.

Voor mbo-geschoolden bestaan vooral in de zorg en techniek moeilijk vervulbare vacatures, maar ook hoveniers zijn schaars. Op hbo- en wo-niveau liggen kansen in de financiële richting, ICT, onderwijs en openbaar bestuur. Functies in de horeca, verkoop, schoonmaak, beveiliging en transport & logistiek waren begin dit jaar nog kansrijk, maar bieden sinds half maart minder perspectief. Tot de minst kansrijke beroepen op de huidige arbeidsmarkt behoren onder andere baliemedewerkers bankbedrijf, administratief medewerkers, ondersteunend secretarieel medewerkers, activiteitenbegeleiders en grafisch vormgevers. Werkzoekenden in deze beroepen hadden het eerder al lastig, maar door de coronacrisis zijn de kansen op werk verder afgenomen.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl