Studenten Driestar hogeschool helpen bij noodopvang Goudse scholen

Gouda – Goudse basisscholen hebben de handen vol aan het organiseren van noodopvang. Pabostudenten van Driestar hogeschool gaan een aantal scholen hierbij ondersteunen. Zo ontstaat een win-winsituatie. Op deze manier wil Driestar hogeschool ook bijdragen aan de Goudse samenleving. De gemeente Gouda en de scholen reageren positief.

Opgave
Door de lockdown moeten scholen voorzien in noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen in kwetsbare posities. Het is een hele opgave om deze noodopvang goed te organiseren gezien de werkdruk en personeelstekorten die in het onderwijs gelden. Daarom hebben diverse Goudse scholen en de gemeente Gouda aan Driestar hogeschool gevraagd of studenten van de pabo hierbij kunnen ondersteunen.

Betrokke
Voor de studenten breken nu twee stageweken aan. Niet iedere student kan zijn of haar stage zoals gepland vormgeven. Daarom ontstaat er voor sommige studenten gelegenheid op een Goudse school aan de slag te gaan. Arjan van Tol, manager van de pabo, is blij met deze samenwerking: “We voelen ons betrokken op de samenleving van Gouda, en helpen op deze manier graag bij de noodvang.”

Lucht creëren
De Goudse onderwijswethouder Thierry van Vugt ziet dat de coronapandemie veel van iedereen vraagt. “Naast druk op de zorg, is ook de druk op de leraren ontzettend groot. Daarbij is het niet voor iedereen mogelijk om thuis onderwijs te geven. Het is dan mooi dat er noodopvang bestaat voor diegenen die dat echt nodig hebben. Ik vind het een geweldig initiatief van de pabostudenten om bij te springen en zo iets meer lucht te creëren voor de leraren in de noodopvang. Naast het feit dat dit het onderwijs helpt, biedt dit in deze tijd van schaarste ook mogelijkheden voor stageplekken voor de studenten.”

Steeds meer kinderen naar noodopvang
Een van de scholen waar de studenten van Driestar hogeschool bijspringen is Auris Taaplein. Teamleider Matthijs Stam schetst dit situatie op school. “Op het Auris Taalplein zitten kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, dat maakt dat kinderen kwetsbaar zijn, hun ontwikkeling verloopt namelijk niet op gemiddeld niveau. Met de sluiting van de school en les op afstand is het lastig voor kinderen om op te letten, maar ook voor ouders om goede begeleiding te bieden.”

Stam ziet de vraag naar noodopvang toenemen. “We merken dat naarmate de lockdown langer duurt de opvang steeds meer kinderen ontvangt omdat ouders het thuis niet kunnen bolwerken en wij wel de plicht voelen om de kinderen dan goed te kunnen helpen. Gelukkig mogen wij een beroep doen de stagiaires van Driestar hogeschool die kinderen op school kunnen opvangen en helpen. De kinderen van groep 3 t/m 8 volgen op school gewoon de ZOOM-lessen die docenten vanuit huis geven en dan kunnen de docenten en stagiaires op de noopopvang de benodigde ondersteuning bieden. De kleuters draaien hun eigen dagprogramma’s. We zijn heel blij met de geboden hulp omdat we zo de kinderen de hulp kunnen geven waar ze recht op hebben.”