Open oproep: Maak de Rotte weer zichtbaar.

Foto Stichting Plezierrivier de Rotte

De Stichting Plezierrivier de Rotte heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) een open oproep uitgeschreven voor de Poort van Noord. Help mee om de Poort van Noord weer positief op de kaart te zetten bij bewoners, ondernemers, overheden, andere organisaties en het achterland langs de Rotte. 

Maak de Rotte weer zichtbaar, inzenden van jouw idee kan nog maar twee weken (tot 1 februari 2021)! 

De Poort van Noord is de plek waar de Rotte onder de Ring door stroomt. Het is de plek waar aan de ene kant Rotterdam begint en aan de andere kant het Landschapspark Rottemeren. Spoor- en weginfrastructuur domineren hier en maken de Rotte ondergeschikt als landschappelijk en van oorsprong verbindend element van stad naar ommeland.

De Rotte en het stroomgebied van de rivier vormen een uniek en diverse landschap en de Poort van Noord is een onderdeel van dat landschap. De Rotte moet op deze plek weer betekenis krijgen op de schaal van de mens en het tempo van de natuur. Tegelijkertijd levert de ontmoeting van de wereld van snelheid en die van traagheid de ingrediënten voor een verrassende en spannende plek.

Iedereen kan meedoen! Maak de Rotte weer zichtbaar? Het winnende idee moet de Poort van Noord agenderen en activeren, de aantrekkelijkheid vergroten, gebruik uitlokken en een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van deze plek. Daarnaast zoekt het idee verbinding met (een onderdeel van) het Rotte-landschap.

Het idee moet realiseerbaar zijn binnen een budget van €5.000,- (exclusief BTW). Afhankelijk van de inzending kan dit bijgesteld worden. Indienen kan tot 1 februari 2021. Voor de winnaar(s) van deze open oproep is een budget van €2.500 beschikbaar om het idee verder uit te werken en te presenteren op de Rotteconferentie in juni 2021.

Meedoen: ga naar https://stadmakerscongres.nl/open-oproep/ voor meer informatie en op jouw idee in te dienen.