Reguliere zorg GHZ Gouda wijkt nog niet voor COVID

Gouda – Nu landelijk het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt, neemt ook het aantal coronapatiënten in het Groene Hart Ziekenhuis toe. Wat is de stand van zaken in het ziekenhuis? We spraken erover met Monique Bijl, communicatieadviseur van het GHZ.

Hoe ziet de situatie in het GHZ er op dit moment cijfermatig uit?  Bijl: ‘Op 5 oktober verzorgden we 11 coronapatiënten in huis op de (corona-)verpleegafdeling. Daarnaast liggen er nog twee coronapatiënten in eenpersoons-isolatiekamers op de reguliere IC. Dit zijn de gemiddelde aantallen van afgelopen dagen.’

Inzet extra verpleegkundigen
In augustus startte al het IC-buddy traject om medewerkers van verschillende verpleegafdelingen op te leiden om bij een tweede coronagolf ingezet te worden. Is dit opleiding inmiddels afgerond? En worden deze medewerkers al ingezet? Bijl: ‘We hebben de Corona-IC nog niet geopend en de IC-buddy’s zijn daarom ook nog niet ingezet. Ze lopen wel stage-uren ter voorbereiding. Een aantal is al geslaagd, maar hoeft dus nog niet op de IC aan het werk.’

Reguliere zorg
Kan de reguliere zorg nog geboden worden? Bijl: ‘Om voldoende ruimte te houden, worden soms – in overleg met RCPS/LCPS (Regionaal en Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding)- patiënten uitgeplaatst naar andere delen van het land. Tot nu toe hebben we nog geen reguliere zorg afgeschaald. Dit blijft het streven, maar is afhankelijk van eventuele verdere opschaling van de coronazorg (bijvoorbeeld omdat we geen patiënten meer kunnen uitplaatsen naar andere ziekenhuizen) en voldoende personeelscapaciteit om de reguliere zorg tezamen met de covid-zorg te continueren. Bij meer opnames verwachten we dat we verder moeten opschalen en reguliere zorg gaan afschalen.’

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl