Gemeente Gouda lanceert schuldhulpcampagne

Gouda – Op 6 oktober is de gemeente gestart met een communicatiecampagne voor de schuldhulpverlening. Met deze campagne wil de gemeente de route naar schuldhulpverlening bekender maken en ervoor zorgen dat mensen sneller om hulp vragen. De schuldhulpcampagne is samen bedacht en ontwikkeld met mensen die ervaring hebben met hulp bij schulden.

Uit gesprekken met ervaringsdeskundigen blijkt dat inwoners vaak niet weten dat je met je schulden bij de gemeente terecht kan en dat deze dienst gratis is. Inwoners met schulden blijken de route naar deze hulp niet te kunnen vinden of stuiten op commerciële schuldhulppartijen. Hier zien zij dat ze voor de hulp moeten betalen, wat ze niet kunnen, waardoor ze de vraag om hulp vervolgens uitstellen. De gemeente wil dit voorkomen door inwoners te stimuleren gauw daarbij te zijn.

De gemeente wil dat minder mensen met schulden rondlopen en dat mensen eerder om hulp vragen bij betalingsachterstanden en schulden.

De campagne sluit aan op de maatregelen die de gemeente treft in het kader van vroegsignalering van schulden en betalingsachterstanden. In bijeenkomsten met mensen die ervaring hebben met schulden is de gemeente geadviseerd over diverse verbeterpunten, waaronder de bredere bekendmaking van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit heeft geresulteerd in de schuldhulpcampagne.

In de campagne zijn drie ambassadeurs te horen, maar niet te zien. De ambassadeurs zijn inwoners van Gouda die ervaring hebben met hulp bij schulden. Om hun privacy te borgen is met acteurs gewerkt. Maar de verhalen zijn waargebeurd en ingesproken door de ambassadeurs. Voor de campagne is de website www.gouda-geldpunt.nl ontwikkeld, video´s waarin de verhalen van de ambassadeurs zijn te horen en te zien, abri´s, flyers en nieuwe, begrijpelijke brieven.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl