Begroting 2021 gemeente Capelle aan den IJssel

Capelle -”Capelle blijft investeren in de stad en mensen en we voeren een sociaal beleid” aldus wethouder Nico van Veen in Capelle aan den IJssel.

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle heeft vandaag de begroting voor volgend jaar aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Nico van Veen van financiën: “Het coronavirus heeft ons land nog steeds in zijn greep en dat heeft ook volgend jaar gevolgen voor onze Capellenaren. 2021 wordt daardoor een bijzonder en financieel uitdagend jaar. Ook voor de jaren daarna zal dit zo zijn. Als college zijn we nog gemotiveerder om onze handen uit de mouwen te steken en verder te werken aan een sociale, veilige en duurzame stad.”

Ook in deze economische moeilijke tijden kiest het college ervoor om te investeren. Zo wordt er extra geld uitgetrokken om de gevolgen van corona te beperken en de eenzaamheid aan te pakken. Daarvoor wordt een deel van de opbrengsten van de verkoop van de aandelen Eneco gebruikt. Wethouder Van Veen: “Wij willen juist nu een menselijk gezicht laten zien voor onze Capellenaren, Capelse ondernemers en verenigingen. Ook bij de komende najaarsnota 2020 en volgend jaar kijken wij waar extra maatregelen nodig zijn om de impact van de coronacrisis te verzachten. Uitgangspunt is daarbij dat we een sociaal beleid voeren en investeren in de stad en de mensen”.

In het coalitieakkoord 2018-2022 “Met het oog op morgen” staan de ambities en plannen om te werken aan het heden en de toekomst van Capelle. Een groot deel van die plannen wordt verder uitgevoerd in 2021. Het betreft dan onder meer de zorg, jeugd, veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast doet het college een aantal nieuwe voorstellen aan de gemeenteraad.

Opbrengst Eneco

De opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen zet het college in voor een aantal maatregelen die de economie stimuleren en de sociale veiligheid, de beleving van de buitenruimte en de werkgelegenheid  bevorderen. Over de verdere bestedingen van de opbrengsten Eneco gaat het college in gesprek met de gemeenteraad.

Afval actieplan

Het afgelopen jaar is al geïnvesteerd in een schoon Capelle. Om een extra impuls te geven voor een nog schonere omgeving en betere afvalscheiding, worden diverse maatregelen doorgevoerd. Doel is de vermindering van hoeveelheid restafval, meer inzet op betere scheiding van afvalstromen en aanpak van de overlast van afval. De hogere uitgaven hiervan worden gedekt door een beperkte tariefstijging van gemiddeld €1,00 per maand per huishouden.

Veilige scholen

In het voortgezet onderwijs wordt extra geïnvesteerd in jongerenwerk. Daarmee kunnen onveilige situaties en incidenten op middelbare scholen worden aangepakt of voorkomen. Dit is een tijdelijke maatregel voor twee kalenderjaren. Sociale media is de ‘ontmoetingsplek” voor kinderen en jongeren. In 2021 komt er een campagne rondom het veilige gebruik van sociale media. Deze campagne richt zich op jongeren, ouders en leerkrachten.

Buitenruimte

Er komt een eenmalige investering voor het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte zoals in winkelgebieden. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van kleurrijke beplanting en/of bloembollen.

Met de ondernemers van het winkelgebied Capelle XL worden plannen gemaakt voor de buitenruimte, zodat bedrijven zich er graag blijven vestigen en werknemers ook kunnen recreëren en het voor klanten aantrekkelijk blijft.

Besluitvorming

De begroting 2021 is te lezen in onze begrotingsapp. Op onze website staan de aanbiedingsbrief en de infographic van de begroting. De gemeenteraad behandelt de begroting op 26 en 27 oktober in de commissies en op 9 november in de gemeenteraad.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl