Raadsonderzoek of raadsenquête naar Turfmarktkerkaffaire: dit zijn de verschillen

Gouda – De raadscommissie die in juli is aangesteld om onderzoeksmogelijkheden te verkennen voor de Turfmarktkerkaffaire is met een eerste aanzet gekomen. Zij ziet twee mogelijkheden om de affaire te onderzoeken: een raadsonderzoek of een raadsenquête. Op 25 oktober zullen deze worden besproken in de gemeenteraad. Wat is het verschil?

Een raadsonderzoek wordt vaak verward met een raadsenquête, maar er is een wezenlijk verschil. Een raadsonderzoek is beperkter van opzet dan een enquête. Er wordt onderzoek gedaan naar documenten, worden interviews afgenomen met betrokkenen, en collegeleden en ambtenaren worden gehoord. Bij het onderzoek wordt vaak de hulp ingeroepen van een onderzoeksbureau.

Volgens de commissie heeft dit onderzoek als voordeel dat het voor de verkiezingen van maart 2022 zou kunnen worden afgerond. Het nadeel van een raadsonderzoek is dat personen niet onder ede kunnen worden verhoord.

Raadsenquête Een raadsenquête is uitgebreider en hierbij kunnen personen wel onder ede worden verhoord. Een ander verschil met raadsonderzoek is dat het niet geheel kan worden uitbesteed aan een onderzoeksbureau. Bij de enquête is het de raad, of zijn het leden van de raad die de conclusies trekken. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de gemeenteraad. De commissie stelt dat de enquête langer duurt en dat dit onderzoek niet voor de verkiezingen kan worden afgerond. Dit wordt in de gemeenteraad vaak ervaren als een breekpunt, omdat de verantwoordelijke wethouders dan mogelijk niet meer in functie zijn. Verschillende raadsleden lieten eerder al weten de nieuwe raad niet met het onderwerp te willen belasten. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat een raadsenquête gewoonlijk 9 tot 12 maanden duurt. Dus ook als eerder was begonnen, was deze variant voor de verkiezingen niet haalbaar geweest. In de raadsvergadering van 25 oktober zal de commissie de beide voorstellen presenteren. In 3 november kan de raad dan een besluit nemen. De commissie zelf geeft geen voorkeur aan voor de ene of de andere optie, die keuze laat zij aan de raad.