ODMH start handhavingstraject richting Dela

Gouda – De Omgevingsdienst Hollands Midden (ODMH) start een handhavingstraject richting Dela (voorheen Yarden), vanwege de slechte staat waarin de monumentale muur van begraafplaats De IJsselhof verkeert. Yarden heeft de afgelopen jaren verzuimd om de muur te onderhouden, met alle gevolgen van dien.

De muur vertoont al langere tijd scheuren en veel voegwerk tussen de toch al zachte steensoort is verdwenen. Deze krant gaf recent een signaal af naar de gemeente en naar ODMH over de bedroevende staat van de muur.

Hoewel de gemeente eigenaar is van de muur, is Dela volgens hen verantwoordelijk, omdat Yarden sinds 2007 erfpachter is van de begraafplaats.

Met het handhavingstraject sommeert ODMH Dela dan ook om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Dit op basis van de Onderhoudsplicht Monumenten, die is opgenomen in de ‘Verordening fysieke leefomgeving van Gouda’.

Vele reacties over dienstverlening Yarden
De verwaarlozing van de monumentale muur komt bovenop alle andere signalen die deze krant de afgelopen periode gevraagd en ongevraagd ontving, als het gaat om het onderhoud van de Goudse begraafplaats en de dienstverlening van Yarden.

Het onderhoud van de IJsselhof is sinds de overdracht van de begraafplaats -door de gemeente- aan Yarden zichtbaar achteruitgegaan. Brandnetels staan een meter hoog, tussen de grindpaden groeit onkruid en een afgestorven boom, die omviel, vernielde zelfs een complete grafsteen.

In een reactie op een van onze artikelen hierover hield Yarden het op een ‘natuurlijke uitstraling’ die zij nastreven.

Klachtenafhandeling ver beneden de maat
Verder is het digitale grafregister op de begraafplaats al enkele jaren niet meer up-to-date en is de klachtenafhandeling bij fouten ver beneden de maat.

Beloftes aan nabestaanden om iets te doen aan groenonderhoud rondom specifieke graven worden niet nagekomen. Men weet niet welke kisten er wel of niet in de eigen oven passen, met als gevolg dat een overledene op de dag van de uitvaart zelf op stel en sprong naar een ander crematorium moest worden verplaatst. Vragen van een nabestaande, om het gedenkteken van een geruimd graf terug te geven, worden niet beantwoord.

Dit is slechts een greep uit de vele lezersreacties. De optelsom ervan laat zien dat Yarden (nu Dela) niet lijkt te beseffen hoe belangrijk een juiste communicatie en oprechte betrokkenheid is in deze branche.

Dela heeft in een eerdere reactie laten weten dat zij De IJsselhof met voorrang zullen toetsen op de door hen gewenste kwaliteit. Het is te hopen voor de nabestaanden dat zij dat adequater zullen doen dan Yarden.