Nachtopvang terug naar het Kompas, jongerenopvang naar Blekerssingel

Gouda – Deelnemers van de nachtopvang van het Kompas in Gouda namen begin april hun intrek in het Best Western Hotel. Op 1 juli verhuizen zij terug naar het pand van het Leger des Heils aan de IJssellaan. Tegelijkertijd zal de jongerenopvang verhuizen naar de Blekerssingel 22.

Het Best Western Hotel stelde begin april hun kamers beschikbaar. Hierdoor werd aan de deelnemers van de nachtopvang een veilig onderkomen geboden dat voldeed aan de RIVM-richtlijnen in verband met het coronavirus. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, is het hotel weer open. Het Leger des Heils zocht samen met de gemeente naar een passend alternatief. Wethouder Corine Dijkstra: “Ik ben blij met de korte lijnen en constructieve samenwerking tussen het Leger des Heils, Reakt, Enver en de gemeente. Het is mooi dat er bij alle partijen veel bereidheid is om te komen tot een goede oplossing”.

Jongerenopvang naar Blekerssingel
Om een nachtopvang te creëren die aan de richtlijnen voldoet is besloten om het Kompas aan de IJssellaan anders in te richten, waarbij bijvoorbeeld ook de kantoorruimte dienstdoet als slaapkamer. De jongerenopvang, die nu ook een eigen vleugel in het Kompas heeft, wordt daarvoor tijdelijk verplaatst naar een geschikt leegstaand pand aan de Blekerssingel in Gouda. Zo is het voor alle deelnemers mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden. “We zijn erg blij met deze oplossing waarmee we goede en veilige zorg kunnen leveren aan de deelnemers van de nachtopvang en de jongerenopvang”, zegt Gert-Jan Freeke, Regiodirecteur van het Leger des Heils Rijnmond Zuidwest.

Vernieuwing van de opvang
De gemeente denkt ook na over een andere opzet van de maatschappelijke opvang. Het Rijk heeft recent een plan gelanceerd voor vernieuwing van de opvang voor dak- en thuislozen. In dit plan staan drie thema’s centraal: het voorkomen van dakloosheid, een andere opzet van de opvang en huisvesting. De gemeente Gouda pakt deze opgave aan om op basis van de drie thema’s, samen met betrokken organisaties en cliënten, een plan te maken voor Midden-Holland.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl