Meet de waterkwaliteit in de buurt voor onderzoek

Vandaag start ‘Vang de watermonsters’, een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van oppervlaktewater. Iedereen kan meedoen aan dit onderzoek door een meetsetje aan te vragen en in de buurt de waterkwaliteit te meten van een sloot, singel of plas. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard steunt dit burgeronderzoek en hoopt op veel metingen in hun beheergebied. Het waterschap kan met de extra meetgegevens van amateuronderzoekers een beter beeld krijgen van de kwaliteit van kleine wateren. 

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier. Schoon water is een belangrijke basis voor alles wat groeit en bloeit. Het waterschap meet vooral de kwaliteit van grote wateren. Omdat de vele kleinere wateren ook belangrijk zijn in het hele watersysteem, is hulp om daar extra de waterkwaliteit te onderzoeken van harte welkom.

Samen onderzoeken
Wie de kwaliteit van een watertje in de buurt wil onderzoeken, kan gratis een meetkit aanvragen via de website vangdewatermonsters.nl. Met de meetkit kan iedereen, ook jong en oud samen, als een burgerwetenschapper aan de slag. Zo zit in de meetkit bijvoorbeeld een speciale strip om het nitraatgehalte te meten. Verder bestaat het onderzoek uit het meten van de helderheid van het water en het bekijken van planten en dieren in en om het water.

Net echt
Als de onderzoekers hun meetgegevens en foto’s van de meetlocatie digitaal doorgeven, krijgen zij te zien welke ‘watermonsters’ in het onderzochte water zitten. Al eens gehoord van Guppie, Drollentrol, Spoelbaksel, Drekkula, of Pilzilla? Op de ‘vang de watermonsters’-website kunnen (jeugdige) onderzoekers via een verhaal over watermonsters de onderwaterwereld verder ontdekken.

Leuk en leerzaam
In en om schoon water groeien allerlei water- en oeverplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water schuilen vissen en andere diertjes tussen de waterplanten en vinden daar hun voedsel. Voor deze biodiversiteit is een goede waterkwaliteit belangrijk. Tijdens het onderzoek krijgen de deelnemers tips over wat zijzelf kunnen doen om te zorgen dat de waterkwaliteit goed blijft of verbetert.

Onderzoeksresultaten
Natuur & Milieu, initiatiefnemer van dit burgeronderzoek, organiseert deze landelijke waterkwaliteitsmeting samen met ASN Bank, waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank. Gezamenlijk hebben zij hiervoor 15.000 meetkits op voorraad. De resultaten van dit citizen scienceproject publiceert Natuur & Milieu in het najaar van 2020 in een uitgebreid onderzoeksrapport. Hiervoor worden de metingen van honderd locaties nagemeten door wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en worden de ingezonden onderzoeksgegevens geanalyseerd. De meetgegevens en de uitkomsten van het burgeronderzoek kunnen meer inzicht geven in de waterkwaliteit van kleine wateren. Waterschappen kunnen deze informatie benutten voor maatregelen om vervuiling aan te pakken. Bronnen van vervuiling zijn bijvoorbeeld mest en bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw en glastuinbouw en stoffen die al dan niet via het riool in het milieu komen, zoals medicijnresten, bak- en frituurvet en klus- en verfresten. Ook als door hoosbuien het riool overstort en rioolwater ongezuiverd terechtkomt in het oppervlaktewater, heeft dat direct effect op het doorzicht en nitraatgehalte van het water in singels, sloten en plassen.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl