67 windturbines en 544 hectare zonnepanelen in 5 gemeentes (Midden-Holland)

Wind turbines. Alternative sourse of energy

Zuidplas – Er zijn nog veel open vragen in de Regionale Energie Strategie (RES) van Midden- Holland, al is het aantal geplande windturbines en zonnepanelen al bekend. Welke gevolgen heeft dit voor Zuidplas en de inwoners? Wellicht zal een deel ervan vanavond worden beantwoord in de informatiebijeenkomst van de gemeente Zuidplas over de concept RES Midden-Holland, waarin e.e.a. voor 1 juni moest zijn vastgelegd.

De regionale Energie Strategie Midden-Holland omvat de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard en net als 29 andere regio’s in Nederland stellen ze samen een strategie op voor de energietransitie.

Hoeveel windturbines komen er in Zuidplas? Afgaande van het aantal inwoners (en dus het energieverbruik) en de gebiedsgrootte zal het aantal bij gelijke verdeling rond de 7 windturbines kunnen liggen. Maar omdat Gouda in verhouding een kleine gebiedsgrootte heeft en veel meer inwoners zal het aantal een stuk hoger kunnen liggen. Of worden ze grotendeels in de Krimpenerwaard geplaatst? 67 windturbines in Midden-Holland zullen een grote invloed hebben op het aanzicht van de gemeentes. Nog afgezien van de overlast die ze kunnen bezorgen, zoals geluidsoverlast en slagschaduw. Een optie zou kunnen zijn om de windmolens niet op land te zetten, maar mede te investeren in windmolenparken op zee.

Zonnepanelen leveren minder overlast op, maar er is veel oppervlakte voor nodig. Deels kan dat op daken van gebouwen, maar er zullen ook zogenaamde zonneweides nodig zijn. Uitgaande van dezelfde verdeling als de windturbines, betekent dat minimaal 0,55 km2 aan zonneweides in Zuidplas, waar ook plannen zijn om een vijfde dorp te bouwen.

Verder staat de vraag open: voor welke warmtebronnen wordt gekozen? Hoe en waar wordt de energie tussentijds opgeslagen? Welke aanpassingen zijn nodig m.b.t. het energienetwerk of moet er een geheel nieuw netwerk worden aangelegd? Hoeveel energie hebben we nodig in 2030? En niet onbelangrijk: wat gaat het kosten?

Op al deze vragen moet de regio Midden-Holland voor 1 oktober een definitief antwoord hebben, omdat de vijf gemeenteraden voor 1 maart 2021 het strategieplan moeten hebben vastgesteld,. Op 1 januari 2025 moeten de uitgewerkte plannen en projecten een vergunning hebben om te kunnen starten.

Doel van de RES is om in Nederland gezamenlijk de CO2-uitstoot sterk te verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%.  Om maatregelen uit het Klimaatakkoord te realiseren zetten overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties er samen de schouders onder. De energietransitie stopt niet bij de gemeentegrens. 30 energieregio’s in Nederland werken hierin samen.

De informatie bijeenkomst in Zuidplas start op dinsdag 9 juni om 20:00 uur en is online te volgen via www.zuidplas.nl

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl