Massale steun voor Museum Rotterdam

Directeur Marc de Beyer van Museum Gouda

Gouda – 46 museumdirecteuren/-directies en directeuren van andere instellingen hebben vandaag – op initiatief van Museum Gouda – een brief gestuurd aan het Rotterdamse College van B&W, Gemeenteraad, Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport en wethouder Said Kasmi. In de brief laten zij weten dat ze zich niet kunnen vinden in het advies dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) in zijn Cultuurplanadvies 2021-2024 geeft om Museum Rotterdam te sluiten. Ze vragen College, Raad, Commissie ZOCS en wethouder met klem het advies niet over te nemen.

Marc de Beyer, directeur van Museum Gouda vindt het advies onbegrijpelijk: “Stadsmusea hebben vaak een hybride functie. Aan de ene kant beheren zij de historische collectie van de stad en aan de andere kant wordt van hen verwacht dat zij activiteiten ontplooien vóór en mét inwoners. De laatste jaren verschuift de focus naar die laatste taken. Dit sluit naadloos aan bij de visie en het beleid van Museum Rotterdam. Het museum is een laboratorium van dialoog, interactie, inclusie en samenwerking. Het zou eeuwig zonde zijn als dit laboratorium nu wordt gesloten.”

 

Paul van der Laar, directeur van Museum Rotterdam zegt de massale steun overweldigend te vinden. “Het is tekenend hoe ons museum in het museale veld wordt gezien: als vernieuwend, vooruitstrevend, verbindend en inclusief. Men is het er pertinent mee oneens als besloten wordt om dergelijke kennis en vernieuwing – zo hard nodig in deze snel veranderende maatschappij – wordt vernietigd”.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl