Hoe helpen we het MKB om te herstellen van de corona crisis?

Zuid-Holland – Hoe activeren we het brede mkb om stappen te zetten in circulair ondernemen of digitalisering? En hoe realiseren we meer synergie tussen bestaande initiatieven ter ondersteuning van het mkb? Dat zijn de vraagstukken waar een diverse groep aan partijen uit Zuid-Holland mee aan de slag gaat. Om de verschillende lopende initiatieven op het gebied van digitalisering, circulaire economie en menselijk kapitaal met elkaar te verbinden en samen nieuwe kennis op te doen hoe je ondernemers hierbij kunt bereiken, ontwerpt Platform31 een Community of Practice.

Het mkb in Zuid-Holland wordt ook geconfronteerd met de gevolgen van de Corona-crisis: vraaguitval, financieringsproblemen en veel zorgen en onzekerheid over de nabije toekomst. Ontwikkelingen zoals digitalisering, verduurzaming en de opkomst van de circulaire economie veranderen het speelveld waarin het mkb zich beweegt onherroepelijk.

De partijen die in Zuid-Holland actief zijn op de ondersteuning van het mkb hebben de ambitie om samen deze infrastructuur te harmoniseren en te versterken.

De doelstelling van de Community of Practice in Zuid-Holland is het realiseren van meer synergie tussen de bestaande netwerken en initiatieven ter ondersteuning van het mkb om uiteindelijk het mkb beter te kunnen bereiken en activeren. De doelgroep bestaat uit een scala aan partijen dat actief is in de ondersteuning van het mkb, zowel publiek als privaat, vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven, zowel lokaal als regionaal georiënteerd.

Hiervoor wordt een serie van inhoudelijke en netwerkversterkende bijeenkomsten opgezet met de thema’s:

Digitalisering

  • Hoe vergroot ik het bewustzijn bij mkb’ers van de kansen en uitdagingen op het vlak van digitalisering?
  • Welke instrumenten zijn er voor mkb’ers op het gebied van digitalisering?
  • Hoe help ik bedrijven met hun digitaliseringsplannen?
 • Circulaire economie en verduurzaming (september-oktober)
  • Hoe vergroot je het bewustzijn bij mkb’ers over het belang van investeren in circulariteit en duurzaamheid?
  • Hoe kunnen de verschillende rollen van gemeenten in het stimuleren van circulair ondernemen en de energietransitie elkaar versterken en hoe kun je hier in onderlinge samenwerking invulling aan geven?
  • Hoe kun je een verbindende rol spelen in (het komen tot nieuwe) ketens? Bijvoorbeeld in de maakindustrie? Hoe kun je koplopers en het brede mkb helpen bij verduurzaming?
 • Menselijk kapitaal (november)
  • Hoe kunnen we het bewustzijn van mkb’ers voor de noodzaak van een leven lang ontwikkelen vergroten?
  • Hoe kunnen we de verbinding tussen mkb’ers en onderwijsinstellingen in de regio versterken met als uitgangspunt de specifieke uitdagingen en knelpunten van mkb’ers?
  • Hoe kan de uitwisseling van werknemers tussen bedrijven en sectoren verder gestimuleerd worden?

 

Werkt u in Zuid-Holland aan de versterking en ondersteuning van het brede mkb en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan (één van) de bijeenkomsten? Of heeft u een andere vraag of opmerking? Neem dan contact op met:   

Barbara Heebels   barbara.heebels@platform31.nl

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl