Groene Hart Ziekenhuis neemt deel aan plasmaonderzoek voor behandeling coronavirus

Gouda – Recent is een nieuw onderzoek vanuit het Erasmus MC en het LUMC gestart om te kijken of het vroegtijdig toedienen van bloedplasma van ex-coronapatiënten leidt tot een sneller herstel en minder ziekenhuisopnames. Het onderzoek richt zich specifiek op kwetsbare coronapatiënten vanaf 50 jaar die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen.

In het nieuwe onderzoek, de CoV-Early studie, krijgt één groep patiënten bloedplasma met antistoffen toegediend en krijgt een tweede groep, de controlegroep, bloedplasma zonder antistoffen tegen het coronavirus toegediend. De CoV-Early studie onderzoekt of behandeling met plasma met daarin antistoffen tegen het coronavirus de genezing van corona kan versnellen.

Wilt u meedoen aan het onderzoek?
In totaal worden bijna 700 deelnemers uit heel Nederland gezocht, die maximaal 7 dagen ziek zijn. Zij moeten minsten 70 jaar oud zijn, of tussen de 50 en 69 jaar en daarnaast tot een risicogroep voor een ernstig verloop van corona behoren. Wilt u meedoen of kent u iemand die mee zou willen doen? U vindt alle voorwaarden op www.cov-early.nl. Via deze weg kunt u zich ook online aanmelden. U kunt hier aangeven dat u in het Groene Hart Ziekenhuis wil worden behandeld.

Resultaten vorig onderzoek
Eerder dit jaar nam het GHZ al deel aan een eerder onderzoek van het Erasmus MC (de ConCOVID studie). Daaruit bleek dat coronapatiënten gemiddeld al 10 dagen ziek zijn als ze worden opgenomen. Op dat moment maken ze meestal zelf al antistoffen aan, waardoor toediening van plasma met antistoffen waarschijnlijk minder zin heeft. Dat onderzoek is gestopt, maar de inzichten uit die eerste studie maakten het mogelijk om te starten met de CoV-Early studie.