Goudse sportkoepel VGSO luidt de noodklok

Gouda – De Vereniging voor Goudse Sportorganisaties, het VGSO, luidt in een brief aan de gemeenteraad de noodklok. Vanwege de sluiting en (nu) beperkte sportgelegenheid dreigen veel sportclubs in de problemen te komen. Dat ligt ten dele aan een gebrek aan vrijwilligers, maar ook aan financiële moeilijkheden. De kapitaalinjectie van de Rijksoverheid, van landelijk 110 miljoen euro, zal de clubs vermoedelijk niet uit de brand helpen. Bovendien, zo schrijft zij, dreigt een groep vrijwilligers omdat zij tot de risicogroep behoren, buiten de maatschappelijke boot te vallen.

In de brief constateert het VGSO dat er op het vlak van vrijwilligers serieuze tekorten zijn ontstaan. Een aanzienlijk deel van de vrijwilligers valt vanwege hun hoge leeftijd in de risicogroep en blijft uit angst thuis. Dit leidt nu al tot problemen, schetst Redouan Allaoui van het VGSO met een voorbeeld: ‘Dit heeft er toe geleid dat voetbalvereniging ONA te weinig vrijwilligers op de been kan brengen om de trainingen in goede banen te leiden’.

Vrijwilligers
Behalve dat sportclubs afhankelijk zijn van hun inzet, spelen er ook zorgen over de vrijwilligers zelf. Deze groep mensen dreigt door de isolatie te vereenzamen, met als gevolg een groter beroep op onder meer de zorg. Als oplossingsrichting voor het vrijwilligerstekort stelt het VGSO voor om te kijken naar dagbesteding van mensen die door sluiting van culturele- en sportorganisaties thuis zijn komen te zitten. In Den Haag en Rotterdam gebeurt dit al, stelt zij.

Faillissementen
‘Helaas zit er ook een economische kant aan’ het verhaal, schrijft het VGSO verder over de problemen in de Goudse sportwereld. Er zijn al sportinstellingen die het niet hebben gehaald, zoals vrouwenfitnessclub SaSafit. Daarnaast heeft ook Victory Sports het erg moeilijk. Deze instelling organiseert sport voor kwetsbare jongeren (dagbesteding en jeugdhulpverlening). Het VGSO is somber: ‘Inmiddels volgen wij de ontwikkelingen rondom Victory Sports, maar ook voor deze sportorganisatie ziet het er niet goed uit’.

Financieel tekort
Hoe groot de financiële consequenties voor alle sportclubs zullen zijn, vindt VGSO moeilijk te schatten. Wel ziet ze dat nu al leden ervoor kiezen hun lidmaatschap van hun club op te zeggen. Voor de commerciële sport is de impact extra groot, vanwege het doorlopen van de vaste lasten. Het kabinet heeft 110 miljoen euro uitgetrokken, maar hiervan belandt volgens de belangenvereniging waarschijnlijk 0,5 tot 1,5 miljoen euro in Gouda, wat bij lange na niet genoeg is.

Onderzoek
Met de brief stuurde het VGSO vrijdag een hele lijst met constateringen naar de gemeenteraad, hopende dat zij die op zal pakken. Het voorstel is om onderzoek te laten doen naar de impact van het coronavirus ‘op het Goudse sportklimaat’. Zij hoopt dat het College van B&W en de gemeenteraad daarin met scenario’s komen. De vereniging sluit opvallend genoeg niet af met een verzoek om een financiële bijdrage. In plaats daarvan drukt zij het gemeentebestuur op het hart mee te denken over hoe het verder moet na de crisis. Want: ‘Dit draagt uiteindelijk bij aan een betere gezondheid en is goed voor de verbinding in onze stad’.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl