Gemeentesubsidies Gouda: dit is waar het geld heengaat

Gouda – De gemeente Gouda heeft ieder jaar verschillende potjes met subsidiegeld te vergeven. Van Goudapot tot Sociaal Teams en van culturele instellingen tot vrouwenopvang. Dit zijn de grootste Goudse subsidiegebruikers.

 

  1. Sociaal Teams – € 6.222.666

  De Sociaal Teams zijn speciaal ingericht als aanspreekpunt in de wijken. Met deze korte lijntjes hoopt Gouda tegelijk de zorgkosten te drukken.

  1. Openbare Bibliotheek 2020 – € 1.874.886

  De bibliotheek in de Chocoladefabriek verlangt flink subsidie om tegen betaalbare tarieven hun diensten te bieden aan de Gouwenaars.

  1. Leger des Heils – € 1.740.444

Het Leger des Heils speelt een rol in de opvang van dak- en thuislozen. Bovendien heeft zij een woonlocatie voor mensen die daarbij ook te kampen hebben met psychische problemen of verslaving.

 

De top 10 wordt verder aangevuld door:

 1. Museum Gouda € 1.380.365
 2. Onderwijsachterstanden*  € 1.364.568
 3. Schouwburgcomplex Gouda 2020 € 1.085.092
 4. Onderwijsachterstanden** € 1.001.756
 5. Cultuurhuis Garenspinnerij 2020: € 986.540
 6. Fonds Gouda € 972.000
 7. Kwintes Vrouwen Opvang Midden-Holland € 849.496

*De gemeente Gouda kent verschillende regelingen om onderwijsachterstand tegen te gaan. Deze regeling omvat: Regeling Kindgebonden financiering, Peuteropvang, Voor- en Vroegschoolse Educatie.

**Idem. Deze regeling omvat: Regeling Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) 2020, onderdeel Schakelklassen en overige

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl