Gemeenten starten meldpunt ‘vermoeden zorgfraude’

Foto ter illustratie

Huishoudelijke hulp voor ouderen. Begeleiding, therapie en logeeropvang voor kinderen en jongeren. Of vervoer naar de dagbesteding. Voor het aanvragen van zorg en begeleiding in huis of dichtbij huis kunnen inwoners terecht bij de gemeente. Het nieuwe meldpunt ‘vermoeden zorgfraude’ helpt om oneerlijk gebruik door inwoners of zorgaanbieders tegen te gaan. “Wij hebben extra ogen en oren nodig om te zien dat het geld goed wordt besteed”, legt de Goudse wethouder Corine Dijkstra uit.

“Ik heb groot vertrouwen in het grootste deel van onze zorgaanbieders en zorggebruikers”, benadrukt de wethouder. “Maar het komt helaas ook voor dat zorggeld onrechtmatig wordt besteed, zo blijkt onder andere uit onderzoek van het landelijke Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Ik kan en wil dat niet voor mijn verantwoording nemen. Daarom werkt onze regionale inkooporganisatie al enige tijd aan een programma gericht op de rechtmatigheid en de kwaliteit van de zorg. Onderdeel van dit programma is het meldpunt ‘vermoeden zorgfraude’ dat deze week van start gaat.”

Melding maken
Het meldpunt is ingericht voor inwoners, zorgaanbieders, verwijzers en scholen afkomstig uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Zij kunnen via de website van hun gemeente een melding maken van (mogelijk) onjuist gebruik van het persoonsgebonden budget of zorg in natura.

Mogelijke situaties die kunnen wijzen op zorgfraude zijn onder meer:

  • een aanbieder declareert zorg zonder dat er zorg is geleverd;
  • een aanbieder pakt klachten over de kwaliteit van de geleverde zorg niet op;
  • een budgethouder laat zorg betalen die niet geleverd is;
  • een aanbieder levert meer zorg dan nodig is.

Beter besteden zorggeld
Ook veel gemeenten in andere regio’s beschikken over een meldpunt. Het samenbrengen van die informatie maakt een landelijke aanpak mogelijk. In de regio Midden-Holland worden de meldingen behandeld door een speciale toezichthouder Wmo/jeugdwet. Wethouder Dijkstra is blij met de komst van het meldpunt: “Het oneerlijk besteden van zorggeld is een vorm van onrecht waar de cliënten, de inwoners in onze regio, de dupe van zijn.” Toezichthouder Liesbeth Zaat voegt hieraan toe: “Niet al het onjuiste gebruik van geld is meteen fraude. Het kan ook gaan om een fout die hersteld kan worden. Omdat wij niet alles kunnen zien en controleren, dragen meldingen bij aan een betere besteding van het zorggeld.”

Meer informatie over het meldpunt is te vinden op www.nsdmh.nl/toezicht

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl