Gemeente schenkt nogmaals 2,3 ton aan Goudse Schouwburg

Gouda – De gemeente Gouda gaat na de eerdere schenking van 200.000 euro nogmaals 230.000 euro aan lastenverlichting schenken aan de Goudse Schouwburg. Net als eerder zal het gaan om een kwijtschelding van de huur. De kwijtschelding die eerder gold voor april, mei en juni zal nu ook gaan gelden voor juli tot en met november 2020. Gouda doet dit om aan het bedrag van 435.702 euro te komen dat verbonden is aan de schenking van het Rijk (OCW).

Op 27 juli ontving de Goudse Schouwburg bericht van het ministerie van OCW dat zij mogelijk aanspraak kon maken op een schenking van 435.702 euro. Dit op grond van een landelijke coronaregeling voor de creatieve sector. Met intensief lobbywerk van Schouwburg en gemeente is het de partijen gelukt de bijdrage binnen te slepen. Enige voorwaarde was dat de gemeente hetzelfde bedrag zou inleggen. Vlak voor het zomerreces besloot wethouder van Vugt al een schenking te doen van 200.000 euro, in de vorm van huurkwijtschelding over de drie voorgaande maanden. De overige 2,3 ton heeft van Vugt nu gevonden in een kwijtschelding tot en met november 2020.

Op 19 mei 2020 nam het College al een principebesluit over de schenkingen. Het woord is nu aan de gemeenteraad voor een akkoord.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl