Gemeente Gouda: ‘Praat mee over zonnepanelen en windmolens!’

De gemeente Gouda roept alle inwoners op om mee te doen aan een enquête over duurzame energie in de regio Midden-Holland. De vragen gaan bijvoorbeeld over de plekken waar windmolens en zonnepanelen moeten worden neergezet. Inwoners die dat willen kunnen in de enquête ook aangeven of ze mee willen praten via online bijeenkomsten.

Nederland stapt over op duurzame energie. In het Klimaatakkoord staat dat vanaf 2030 in heel het land jaarlijks minstens 35 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit moet worden opgewekt. Bijvoorbeeld met windmolens of zonnepanelen. In 30 regio’s wordt hiervoor een plan gemaakt: een Regionale Energie Strategie (RES).

Ook Gouda werkt samen met de andere gemeenten in de regio Midden-Holland aan zo’n plan. Samen willen de gemeenten vanaf 2030 elk jaar 0,435 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken in de regio. Dat kan bijvoorbeeld met 67 windmolens, of met 544 hectare aan zonnepanelen – vergelijkbaar met 816 voetbalvelden. Of door te kiezen voor een combinatie van windenergie én zonne-energie.

Locaties voor windmolens
Waar kunnen we die windmolens en zonnepanelen het beste neerzetten? Dat is één van de vragen die de gemeenten en de provincie nu stellen aan de inwoners van de regio. Hiervoor mogen ze verschillende voorstellen en ideeën beoordelen. Ook zijn er vragen over wat inwoners zelf willen doen: meepraten, zelf zonnepanelen op het dak leggen of mede-eigenaar worden van een windpark.

RES Midden-Holland
De conceptstrategie van de regio Midden-Holland beschrijft drie verschillende denkrichtingen: windmolens en zonnepanelen neerzetten langs bestaande infrastructuur, geconcentreerd in wind- en zonneparken of verspreid over de regio. De antwoorden op de vragen in de enquête zullen worden gebruikt om de drie varianten verder uit te werken. Daarna kiest de regio samen met de inwoners welke variant de voorkeur heeft. Vervolgens zal het definitieve plan worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De enquete is te vinden op https://www.maakgoudaduurzaam.nl

Over de regio Midden-Holland
De regio Midden-Holland bestaat uit de volgende gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook andere overheden praten mee over de Regionale Energie Strategie (RES) van Midden-Holland. Dat zijn de provincie Zuid-Holland en de volgende waterschappen: Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden.