Waterschapsbelasting 2021 onder landelijk gemiddelde 

In het werkgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard betaalt een gezin met een huurwoning volgend jaar gemiddeld € 262 aan waterschapslasten. Een gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 250.000) betaalt in 2021 gemiddeld € 320 aan waterschapsbelasting. Dit bedrag ligt onder het landelijk gemiddelde van € 355.

“In dit laagstgelegen gebied van Nederland met zijn diepste punt op ruim 7 meter onder de zeespiegel, is dit toch best wel bijzonder”, aldus Jos Verdoold, dagelijks bestuurder van Schieland en de Krimpenerwaard. Het algemeen bestuur van dit waterschap stemde gistermiddag unaniem in met de begroting en de waterschapstarieven voor 2021.

Investeringen in de toekomst
“De klimaatverandering vraagt extra investeringen om de gevolgen van zowel droge zomers, als zware piekbuien op te kunnen vangen. De coronacrisis leert ons om nóg verstandiger met onze inkomsten om te gaan. Met de beperkte lastenstijging hebben we toch ruimte gevonden om 1 miljoen euro per jaar te investeren in maatregelen om ons aan te passen aan het toekomstige klimaat. Hier profiteren we op den duur allemaal van”, aldus Verdoold.

Waterwerken in 2021
In 2021 blijft Schieland en de Krimpenerwaard werken aan droge voeten en voldoende schoon water. Het waterschap wil een zoetwaterfabriek bouwen op de afvalwaterzuivering in Kortenoord, om in droge zomers toch zoet water te kunnen aanvoeren. Hiervoor is extra onderzoek nodig. Rioolwaterzuiveringsinstallaties worden nog energie neutraler gemaakt en het hoogheemraadschap wekt in de loop van volgend jaar nog meer eigen energie zelf op.

In Rotterdam werken we samen met de gemeente aan een stad die beter bestand is tegen hitte en hoosbuien. Met meer ruimte voor regenwater, groen én recreatie wordt het gebied nog aantrekkelijker, bijvoorbeeld rond de Rotte. Ook in het centrum van Rotterdam werken we aan een groenere en klimaatbestendigere omgeving waar extreem weer minder grip op heeft, bijvoorbeeld aan de Coolsingel, waar, zij het deels ondergronds, weer regenwater opgevangen wordt.

De dijkversterking langs de Hollandsche IJssel wordt verder voorbereid en de waterpeilen voor de Zuidplaspolder en Rotterdam-Alexander worden opnieuw vastgelegd in peilbesluiten. Daarnaast werkt het waterschap samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zuidplas aan oplossingen tegen bodemdaling in het restveengebied van de Zuidplaspolder. “Stuk voor stuk waterwerken die we voorbereiden in samenspraak met bewoners en bedrijven.”

Bekijk de begroting en tarieven van het hoogheemraadschap online
In de begroting staat wat het waterschap in 2021 voor droge voeten en schoon water wil uitgeven en welke inkomsten er zijn. Op de website van het hoogheemraadschap kunt u de begroting en tarieven bekijken via de link www.hhsk.nl/begroting.