Gaat afval scheiden in Gouda nog meer kosten?

Gouda – In een voorafgaand artikel over de Goudse ontwikkelingen voor het verwijderen van afval hebben wij de kostenontwikkeling of beter gezegd de beheersing daarvan onder de loep genomen. We stelden dat met een economische aanpak van het ecologisch te bouwen Ecopark, het de burger niets extra hoeft te kosten. Zoals wethouder Niezen zei: “het is aan de raad om kritisch naar de plannen en de financiële uitgaven te kijken”. We zullen zien of dat eind 2021 ook waargemaakt is. Maar er waren meer vragen over afval waarop de wethouder reageerde.

Grote stilte rond de verfoeide groencontainers
“Hoe verloopt de proef met de 50 groencontainers met een klep?” was onze vraag.
Inmiddels zijn de door de gemeente aangekochte vaste groencontainers in de binnenstad en bij hoogbouw een jaar in gebruik. Op deze containers met een halfronde klep kwam harde kritiek uit alle hoeken van de stad. De vliegen kwamen bij opening gelijk in je gezicht, groenafval gleed deels weer uit de halfronde klep boven op je voeten en tuinafval paste er niet in. Menigeen zal zich het advies van de wethouder herinneren om alleen maar afbreekbare zakjes te gebruiken. Bewoners hebben echter ook tuinen en balkons met planten. Kortom zij trok zich uiteindelijk de vele kritiek aan en liet als proef 50 containers met een klep als inworpopening plaatsen. Daarna werd het stil. Dat is niet zo vreemd want vervanging van de inlaat bij alle vaste groencontainers zou haar ongeveer € 300.000,- kosten. Dus geen slapende hondjes wakker maken. Wethouder Niezen meldt ons wel dat er over deze aangepaste containers geen klachten werden ingediend. Zij vult dit antwoord verder aan met: “Maar over de containers met een trommel komen ook bijna geen meldingen meer binnen. We denken dat de gebruiker er ook aan heeft moeten wennen. We beraden ons nog op de vraag of vervanging nog nodig is en of op die manier kosten bespaard kunnen worden”. Zo kun je een foute aankoop nu presenteren als besparing!

Gebruikers zijn er helemaal niet aan gewend, ze zijn gewoon murw
Het is niet zo moeilijk om te weten te komen hoe de gebruikers oordelen over de groencontainers met een halfronde klep. Gewoon op diverse plekken waar deze containers in gebruik zijn aan verschillende Gouwenaars vragen hoe zij er nu over denken. Talloze reacties als dezen:

 • Het is een hele vieze bedoening, altijd insecten en stank.
 • Het zijn gewoon ondingen.
 • Met zo’n groen zakje gaat het weggooien prima maar al die beestjes in m’n gezicht vind ik vies.
 • Heb je wel eens opgeveegde bladeren in zo’n groen zakje proberen te krijgen? Bladeren in de trommel liggen gelijk weer op je voeten.
 • Uitgebloeide planten passen er onmogelijk in.
 • Bij warm weer zijn die groene zakjes al lek voor je ze weg kan gooien.
 • De opening is veel te klein.

Op onze vraag of men nog vertrouwen heeft dat er een aanpassing komt is gelatenheid troef. “Ze beloven zoveel”. Klacht melden bij de gemeente dan? “In het begin gedaan, maar er gebeurt niets, dus laat maar”. “Ik weet niks van proefcontainers”.
Alleen bewoners waar zo’n proefcontainer met een klep is geplaatst zijn op de hoogte. Uiteraard hebben we aan deze testgroep naar hun mening gevraagd met overheersend de volgende antwoorden:

 • Unaniem: Een heel grote verbetering ten opzichte van de groencontainers met een trommel.
 • Voor kleine mensen is de klep wel wat hoog geplaatst.
 • Door velen gemeld: Het deel van de klep dat in de container verdwijnt wordt snel vies. Alleen door de klep heel hard dicht te slaan valt het afval in de container en daar heeft niet iedereen de kracht voor.

Het achterste deel van de klep daalt namelijk niet verticaal genoeg de container in waardoor afval er aan blijft kleven. Dat lijkt eenvoudig aan te passen.

Met dit als uitkomst blijft de vraag wat de wethouder gaat doen. Kosten besparen door de containers met een trommel te laten staan? Daarmee wordt de bewoners de bevestiging gegeven dat er toch niets met hun klachten wordt gedaan. Of de eerder gemaakte fout toch maar herstellen met het prijskaartje van 3 ton? Maar dan niet door de bewoners opgehoest!

Restafval containers met een kleinere opening voor kleinere zakken
Op 25 september 2019 werd door de wethouder aangekondigd dat er een proef zou gaan plaatsvinden met containers voor “kleinverbruikers”. Door de opening zou dan maximaal een zak van 30 liter kunnen. Kleine huishoudens kunnen daarmee flink kosten besparen. We vroegen hoe de proef verloopt. De wethouder antwoordt dat het project nog moet opstarten. “We willen het idee eerst aan de inwoners voorleggen. Dit staat gepland voor het najaar” antwoordt wethouder Niezen.
Wat de wethouder kennelijk niet weet is dat de proef al begonnen is. We ontdekten een proefmodel op de Karnemelksloot. Voor belangstellenden hierbij de foto. Helaas staat de tekst over de kleinere inworp opening onder de gebruikelijke instructie, waardoor deze nauwelijks opvalt.
Het positieve is dat de wethouder nu wel eerst een proef laat uitvoeren. Intussen is er wel een jaar verstreken tussen de aankondiging en proefperiode. Of was die toch al ingegaan?

Gaan de burgers volgend jaar opnieuw meer vastrecht betalen voor hun afval?
Niezen antwoord op deze vraag dat het nog te vroeg is om daar een goed beeld bij te hebben. Vorig jaar stegen de prijzen omdat de gemeente meer moest betalen voor de verwerking van afval en daalden de opbrengstel voor oud papier en PMD. “We houden de landelijke ontwikkeling in de gaten” zegt zij.
Wel, dat doen wij ook, dat wil zeggen met informatie van het Ministerie van infrastructuur en waterstaat. In een rapport over Afvalstoffenheffing 2020 met als peildatum augustus, laat dit onder meer zien hoe de ontwikkeling verloopt van de afvalbeheerskosten per tariefsysteem. Het verschil dus tussen kosten en opbrengsten in het afvalcircuit. Hierbij dient u te weten dat er 3 soorten tarieven voor de burgers gelden:

 • Betalen via een vast tarief.
 • Een tarief gebaseerd op het aantal personen per huishouden.
 • Dat staat voor het systeem dat ook in Gouda wordt toegepast. Een vastrecht bedrag en aanvullend een bedrag voor elke aanbieding van restafval. (Hoe minder restafval dus hoe beter de scheiding, hoe minder bijbetaling)

De grafiek laat zien hoe vanaf 1998 de afvalbeheerskosten zich ontwikkelden. Daarbij vallen twee zaken direct op. Diftar, het in Gouda gehanteerde systeem dus, blijkt het voordeligst. Voorst blijkt dat bij alle drie de systemen in 2020 een grote kostenstijging plaatsvindt. Ook de opbrengst van andere afvalsoorten staat onder druk, mede door de coronacrisis. Met deze achtergrond zou het ons niet verbazen als het afvaltarief voor 2021 toch weer omhoog gaat.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl