Aanslagen waterschapsbelastingen verzonden

Vanaf 25 januari 2021 ontvangen zo’n 80.000 huurders in het gebied van De Stichtse Rijnlanden hun aanslag voor de waterschapsbelastingen. En veel bedrijven ontvangen hun voorlopige aanslag zuiveringsheffing. Vanaf 22 februari 2021 volgt de verzending aan zo’n 250.000 eigenaren en huurders van woningen en bedrijven. De verzending gebeurt in fasen, met enkele tienduizenden per zending.

Waaraan besteedt het waterschap uw geld?
Het waterschap werkt aan veilige dijken, droge voeten en schoon water. Daarnaast stelt het bestuur ook steeds meer geld beschikbaar voor maatregelen die thema’s als duurzaamheid en klimaat ten goede komen. Want schoon, gezond en voldoende water zijn niet altijd vanzelfsprekend.

Het waterschap ontvangt hiervoor geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied. Iedereen die belang heeft bij het werk van het waterschap, betaalt mee. Waterschapsbelasting bestaat uit twee heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Met de watersysteemheffing betaalt het waterschap het beheer van dijken, gemalen en stuwen en het onderhoud van sloten en rivieren. Het zuiveren van het afvalwater wordt betaald uit de zuiveringsheffing.

Waterbeheer doen we samen
Ook andere overheden, belangenorganisaties, buurtcomités, scholen én inwoners dragen hun steentje bij aan het waterbeheer. Bijvoorbeeld door het schoolplein watervriendelijk te maken of een piekwaterberging aan te leggen op hun eigen perceel. Op onze website staan filmpjes waarin u kunt zien op welke manier we samen werken aan waterveiligheid en schoon en voldoende water.
Hier vindt u ook de nieuwe animatie van het waterschap over onze taken. Benieuwd naar de filmpjes? Kijk dan op hdsr.nl/belastingen

Samenwerking met BghU
Het heffen en innen van waterschapsbelasting gebeurt door de BghU: de Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU). De BghU is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en het waterschap.

Meer informatie
Achtergrondinformatie over waterschapsbelastingen vindt u op de website van het waterschap hdsr.nl/belastingen. Wilt u meer weten over uw aanslag? Kijk dan op de website van de BghU, www.bghu.nl