Geheimhouding van persoonsgegevens en inzagerecht

Capelle – In de basisregistratie personen (BRP), de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel. 

Deze informatie wordt doorgegeven aan de overheid en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Zij gebruiken deze informatie voor het nemen van beslissingen. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Aanvraag geheimhouding

In enkele gevallen is het  wel mogelijk om geheimhouding van uw gegevens aan te vragen. Het gaat dan om informatie die wordt verstrekt aan:

  • notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders;
  • de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen);
  • overige instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren.

Verzoek tot geheimhouding

Vul voor een verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens het digitale aanvraagformulier in.  Als uw verzoek verwerkt is, ontvangt u hier een bevestiging van.

Aan wie zijn uw gegevens verstrekt?

Wilt u weten aan wie uw gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan een overzicht opvragen. U kunt daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 14010.

Legitimatie verplicht

U moet zich bij uw aanvraag kunnen legitimeren.  U kunt hiervoor gebruikmaken van:

  • een geldig paspoort;
  • een geldige identiteitskaart;
  • een geldig Nederlands rijbewijs;
  • een geldige verblijfsvergunning.

Juistheid van uw gegevens

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisadministratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken via 14010. U kunt een verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens  doen als u kunt aantonen dat de gegevens niet correct zijn opgenomen.

Mijnoverheid.nl

Wilt u weten hoe u bij de overheid geregistreerd staat, dan kunt u dit zelf controleren op Mijn.overheid.nl (hiervoor moet u wel een DigiD hebben).

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 010

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl