Zelfstandig ondernemers kunnen een Bbz-uitkering aanvragen in Waddinxveen

Waddinxveen – Zelfstandig ondernemers die door corona niet genoeg verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien, kunnen een tijdelijke Bbz-uitkering aanvragen. De regeling is aangepast en geldt van 1 oktober tot en met 31 maart 2022.

De Bbz-uitkering vult uw (gezins-)inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. U kunt de uitkering voor maximaal 6 maanden aanvragen tussen 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022. De uitkering vraagt u aan via het Team WadWijzer via telefoonnummer 140182.

Bij de Bbz-uitkering ligt de nadruk op kansrijk ondernemen. Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat u een afspraak moet maken met een consulent van de gemeente Waddinxveen. In een (telefonisch) gesprek bespreken u en de consulent de mogelijkheden voor ondersteuning. Dat kan zowel voor als na het aanvragen van de Bbz-uitkering.

Is deze Bbz-uitkering de juiste hulp voor u?

De Bbz-uitkering is een tijdelijk vangnet tot eind maart 2022. De nadruk ligt bij deze uitkering op kansrijk ondernemen. Hoe gaat het met uw bedrijf? Gaat u met uw bedrijf op dezelfde voet verder of toch anders.
Zoekt u iets anders, neem dan contact op met het Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Holland.

Woont u in Waddinxveen?

Voor de Bbz-uitkering geldt:

  • U kunt de maandelijkse uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de 1e van de voorafgaande maand.
  • In december (tot en met de 31e) kunt u een uitkering aanvragen voor november en/of december 2021.
  • In januari 2022 kunt een uitkering aanvragen voor december 2021 en/of januari 2022, februari 2022 en maart 2022.

Het inkomen van u en uw eventuele partner tellen mee voor de hoogte van de uitkering. Komt uw (gezins-)inkomen boven de bijstandsnorm die voor u geldt? Dan heeft u geen recht op een Bbz-uitkering. Wilt u weten hoe hoog deze is? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, telt niet mee voor de berekening van de hoogte van uw uitkering.

U geeft bij de aanvraag uw verwachte inkomsten uit eigen bedrijf en ander inkomen op.

Als u gehuwd bent of samenwoont, dan vraagt u samen met uw partner de Bbz-uitkering aan. Uw partner heeft recht op de helft van de Bbz-uitkering. In 2022 krijgen u en uw partner voor de helft van de uitkering een jaaropgave.

We controleren uw gegevens bij de aanvraag maar ook achteraf. Zo berekenen wij of u de juiste uitkering heeft ontvangen. We mogen bij andere instanties informatie over u opvragen.

Komt u in aanmerking voor een Bbz-uitkering?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Bbz-uitkering? Doorloop dan de vragenboom.

Wat kunt u verwachten tussen de aanvraag en het einde van de Bbz-uitkering?

U vraagt de Bbz-uitkering aan via Wadwijzer, telefoonnummer 140182. De afhandeling van uw Bbz-aanvraag duurt maximaal 13 weken. We doen ons uiterste best om uw aanvraag sneller af te handelen. Lukt dat niet, dan ontvangt u na 4 weken na uw aanvraag een voorschot. Binnen 13 weken ontvangt u een brief met het besluit (beschikking) over uw aanvraag. In deze brief staat of u recht heeft op de uitkering en welk bedrag u krijgt. Als wij meer informatie nodig hebben, nemen we (telefonisch) contact met u op.

U ontvangt elke maand per post een uitkeringsspecificatie. Daarin staan ook de inkomsten die u heeft opgegeven bij de aanvraag. De uitkering stopt vanzelf na de laatste maand waarvoor u het aanvroeg.

Wijzigt er iets in het inkomen van u en uw partner? Dan geeft u dat door aan de gemeente via het wijzigingsformulier die u iedereen maand ontvangt. Verandert er iets in uw woon- of privésituatie door bijvoorbeeld een verhuizing of scheiding? Is er gezinsuitbreiding of krijgt u een nieuwe medebewoner van 21 jaar of ouder? Dan geeft u dat ook aan ons door.

Na 31 maart sturen wij u een brief met de vraag om uw definitieve inkomsten uit eigen bedrijf door te geven. Daarna berekenen wij de definitieve hoogte van uw uitkering. Blijkt uit gegevens van andere instanties dat u niet alle inkomens heeft doorgegeven, dan is het mogelijk dat u achteraf uw uitkering (gedeeltelijk) moet terugbetalen.