Stembureauleden en tellers gezocht voor de gemeente Waddinxveen

Waddinxveen – Op 16 maart 2022 is de verkiezing voor de gemeenteraad. Iedereen vanaf 18 jaar, die stemgerechtigd is, mag zijn of haar stem uitbrengen. Door corona gaat dat anders dan andere jaren.

We moeten er rekening mee houden dat ook komend voorjaar de basisregels gelden (waaronder 1,5 meter afstand houden). Daarom treffen wij extra maatregelen op de stembureaus. Dat betekent onder andere dat er veel meer stembureauleden nodig zijn dan anders. Wij zoeken daarom extra stembureauleden en tellers.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich aanmelden als stembureaulid en van 16 jaar en ouder als teller

Aanmelden 

U kunt u aanmelden als voorzitter of lid voor de hele dag (van 07.00 tot de telling klaar is), of alleen voor het tellen na afloop (van 21.00 uur tot de telling klaar is). De vergoeding voor de werkzaamheden hangt af van de functie. Dit verschilt van € 45,- voor alleen het tellen van de stemmen tot € 220,- voor iemand die de hele dag voorzitter is en ook bij het tellen aanwezig is. Wij zorgen voor eten en drinken. Iedereen die zich aanmeldt, is verplicht om een online instructie te volgen. Alleen als deze met goed gevolg is afgerond, wordt iemand benoemd als stembureaulid, -voorzitter of teller. Nieuwe voorzitters en stembureauleden moeten ook een informatieavond bijwonen. De werkzaamheden worden volgens een rooster uitgevoerd. U bent gedurende de dag ook enkele uren vrij. Wel moet ieder stembureaulid na afloop helpen met tellen op woensdagavond.

Waarschijnlijk zijn er ook volgend jaar weer extra stembureaus geopend voor het vervroegd stemmen op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart. Ook voor die dagen zoeken we stembureauleden. Na afloop van die verkiezingsdagen worden de stemmen nog niet geteld. De telling van die dagen is op woensdag 16 maart 2022.

Omdat het om verschillende dagen gaat, vragen wij u duidelijk aan te geven wanneer u beschikbaar bent.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met team Verkiezingen via telefoonnummer 14 0182.