Plannen voor uitbreiding tuincentrum Van der Spek

Zevenhuizen – Het college van Zuidplas heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van tuincentrum Van der Spek aan de Bredeweg 116 in Zevenhuizen om te mogen uitbreiden.

Van der Spek, vroeger bekend als ‘het appelboertje’ is begonnen met een winkel waar alleen fruit uit eigen boomgaard verkocht werd. Maar is inmiddels uitgegroeid tot een combinatie van een verswinkel met een bloeiend tuincentrum. Door de expansie van het bedrijf wil het nu graag uitbreiden van 968 m2 naar 8000 m2 oppervlakte, met horeca (1500 m2) en een indoorspeeltuin van 500m2. Hiervoor zal dan één van de drie bedrijfswoningen worden gesloopt. De bestaande supermarkt van 440 m2 blijft gehandhaafd.

Redenen voor het college van Zuidplas om in principe medewerking te verlenen zijn dat het meedenken met een initiatiefnemer past in de gedachte van de omgevingswet, die 1 januari 2022 in werking treedt en een inhoudelijke toets en regionale afstemming hebben geleid tot de afweging dat deze uitbreiding passend is op de locatie, veel extra arbeidsplaatsen oplevert en in het gemeentelijk beleid past.

Regionale afstemming heeft wel geleid tot kritische vragen van de gemeente Waddinxveen over een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in Waddinxveen en de gemeente Waddinxveen vreest voor toename van het aantal verkeersbewegingen en overbelasting van hun wegen.

Vervolg: eerst wordt een advies gevraagd van de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland, bij positief advies wordt een anterieure overeenkomst afgesloten en kan gestart worden met het bestemmingsplan.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl