Overtreder moet forse opruimkosten betalen na opruimen illegaal vuurwerk

Waddinxveen/Zevenhuizen – Een man uit Waddinxveen moet bijna €1300,- betalen na het opruimen van 240kg illegaal vuurwerk door de gemeente Zuidplas. Het vuurwerk werd bij een integrale controle door de gemeente Zuidplas, politie en de Omgevingsdienst Midden Holland in december 2020 aangetroffen in een pand in Zevenhuizen.

Omdat sprake was van illegaal vuurwerk en daarbij ook op geen enkele manier werd voldaan aan de opslageisen voor vuurwerk, werd door het controleteam een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om het vuurwerk veilig af te voeren. De gemeente paste spoedeisende bestuursdwang toe. Daarbij wordt de situatie veilig gemaakt en de overtreder draait op voor de kosten. Dat staat los van een strafrechtelijk gevolg door politie en het Openbaar Ministerie.

“Dit had vreselijk mis kunnen gaan”, licht een medewerker van het team Veiligheid van de gemeente Zuidplas toe. “Niemand weet dat zo’n grote hoeveelheid zwaar vuurwerk daar ligt. Ook hulpdiensten niet die in geval van een ongeval of brand het pand binnengaan. Dat levert voor de veiligheid van bijvoorbeeld brandweermensen een groot gevaar op. Maar ook voor de omgeving was het gevaarlijk, bijvoorbeeld als er door brand een vuurwerkexplosie plaatsvindt. Direct optreden was dan ook dringend noodzakelijk.”

De overtreder in kwestie maakte bezwaar tegen het bestuursdwangbesluit en de hoogte van de kosten. In beide zaken werd onlangs door de commissie bezwaarschriften geoordeeld dat terecht was ingegrepen. Ook de in rekening gebrachte kosten staan in goede verhouding tot de genomen maatregelen. De overtreder moet de rekening dus betalen.

Het opslaan van illegaal vuurwerk kan leiden tot hoge boetes, celstraf en een aantekening in het strafblad. Straffen kunnen flink oplopen. Daarnaast kan het veiligstellen van situaties en het veilig afvoeren van illegaal vuurwerk dus ook hoge kosten met zich meenemen. Heeft u het vermoeden van opslag van illegaal vuurwerk? Bel de politie 0900-8844 (112 bij spoed) of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Een veilige woonomgeving doe je samen.